آزمون های روانشناختی آزمون های روانشناختی

تاریخچه و فعالیتهای آزمایشگاه روان سنجی

آزمایشگاه روان سنجی موسسه روان شناسی دانشگاه تهران در سالهای ابتدایی تاسیس موسسه(1345)، تشکیل و باهدف گردآوری آزمونهای روانی معروف و آماده سازی آزمونهای جدید آغاز به کار کرد. تا کنون قریب به 450 آزمون و وسایل مختلف سنجش روانی (حسی، حرکتی، هوشی، شخصیت، تحصیلی، شغلی و ...) ازداخل و خارج کشورگردآوری شده است. این آزمایشگاه به عنوان یک مرکز آزمونهای روانی از آغاز تاسیس تاکنون ضمن جمع آوری آزمونهای روز به عنوان یک مرکز معتبر آزمون همواره مورد توجه دانشجویان و اساتید بوده است.این مرکز در نظر دارد به منظور تحقق بخشیدن به اهداف موسسه ، گسترش آزمونهای روانی ، کاربردی تر کردن آن ها و فعالیتهای تخصصی مرتبط در سطح کشور ایفاء نقش کند.

نحوه استفاده از آزمونها :

این مرکز با قرار دادن فهرست  آزمونهای موجود در سایت مؤسسه تحت عناوین آزمونهای شخصیت، آزمونهای حسی و حرکتی و شغلی، آزمونهای هوش، آزمونهای استعداد و آزمونهای تحصیلی،  امکان دسترسی سریع و آسان به عناوین آزمونهای روانی را برای پژوهشگران، درمانگران و صاحب‌نظران از سراسر نقاط فراهم کرده است.

مطالعه آزمونها در محل آزمایشگاه آزاد است. امانت بردن و کپی کردن آزمونها برای مراجعان به شرح جدول ذیل  می باشد:

ردیف

افراد مراجعه کنننده

آزمونهای خریداری شده فارسی(ریال)

آزمونهای اهدایی (ریال)

آزمونهای خارجی (ریال)

1

دانشجویان دانشکده

بدون هزینه

بدون هزینه

بدون هزینه

2

دانشجویان دانشگاه تهران با رشته مرتبط(پردیس 2، البزر، کیش، ارس، فارابی)

10000

30000

30000

3

دانشجویان دانشگاه تهران با رشته  غیرمرتبط (تربیت بدنی، مدیریت، فنی ، علوم پزشکی)

15000

40000

40000

4

دانشجویان غیر دانشگاه تهران با رشته مرتبط (الزهرا، علامه، شهیدبهشتی ، آزاد، پیام نور، شهرستانها)

20000

50000

50000

5

دانشجویان غیر دانشگاه تهران با رشته غیرمرتبط (تربیت بدنی، آزاد، مدیریت، محیط زیست، غیرپزشکی)

50000

60000

70000

6

اساتید دانشگاه تهران

توافق براساس طرح پژوهشی

توافق براساس طرح پژوهشی

توافق براساس طرح پژوهشی

7

اساتید غیر دانشگاه تهران

توافق براساس طرح پژوهشی

70000

100000

8

پژوهشگران با رشته های مرتبط

معادل قیمت خریداری شده

30000-60000

50000-70000

9

پژوهشگران با رشته های غیر مرتبط

معادل قیمت خریداری شده

25000-50000

40000-60000

10

درمانگران

معادل قیمت خریداری شده

25000-50000

40000-60000

 

تذکر:

مهلت استرداد آزمونها 7 روز است، که به مدت 7 روز نیز قابل تمدید می باشد. به ازاء هر یک روز تاخیر، مبلغ ده هزار ریال (برای آزمونهای کاغذ مدادی) و پانزده هزار ریال (برای آزمونهای ابزاری) جریمه در نظر گرفته شده است.

آزمونهایی که همراه ابزار می باشند صرفا به دانشجویان دانشکده( با پیش شماره دانشجویی 51) امانت داده می شود.

آزمایشگاه در جهت ارائه مطالب آموزشی از طریق آزمونها و CD های آموزشی در خدمت اساتید محترم خواهد بود.

آزمایشگاه این آمادگی را دارد که در زمینه های زیر با سازمانها و مراکز صنعتی و خدماتی همکاری نماید:

الف: همکاری در انجام آزمونهای استخدامی، ارائه و استخراج نتایج و تفسیر انواع آزمونهای شخصیت و شغلی ویا دیگر آزمونها بر اساس نیاز سازمان مربوطه، به صورت فردی و گروهی (براساس قرارداد).

ب: معرفی آزمونهای خاص برای ارائه به سازمانها و مراکز مطابق با نیازسنجی سازمانها

نمایندگان سازمانها، مراکز مشاوره و پژوهشی می توانند پس از ارائه درخواست وکسب موافقت رئیس موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از خدمات آزمایشگاه استفاده نمایند. ذکر نام موسسه در گزارش تحقیق، مقاله و یا هر متن مکتوب دیگری و ارائه نسخه ای از کار خود به موسسه الزامی است.

 

  1. آزمون های استعداد 
  2. آزمون های تحصیلی
  3. آزمون های هوش
  4. آزمون های شخصیت
  5. آزمون های شغلی

تماس با کارشناس بخش آزمون ها:  61117492-021