کتابخانه مؤسسه کتابخانه مؤسسه

کتابخانه موسسه روانشناسی دانشگاه تهران در سال 1342 با هدف پشتیبانی از مطالعات در رشته‌ روانشناسی تأسیس گردید. اولین کتابهای این کتابخانه به صورت اهدای کتابخانه شخصی دکتر مهدی جلالی و جمع‌آوری کتابهایی در زمینه روانشناسی از کتابخانه مرکزی تهیه گردید. ازآن سال تاکنون تلاشهایی برای گسترش این کتابخانه انجام گرفته است 
 منابع کتابخانه را در امروز به 30 هزار جلد کتاب ومجله بالغ گردیده است. این کتابخانه دارای 16000 جلد کتاب انگلیسی و 13000 جلد کتاب فارسی می‌باشد.
 تعداد مجلات انگلیسی در این کتابخانه نزدیک 240 عنوان می‌باشد که قدیمی‌ترین آنها عبارتند از :
 psychological Bulletin ،psychological Report ،psychological Abstracts
  و حدود 45 عنوان مجله فارسی از جمله : اندیشه و رفتار ، فصلنامه روانشناسان ایرانی، فصلنامه روانشناسی
 

بخشهای کتابخانه عبارتند از: 

1. خدمات فنی
2. بخش مرجع:   شامل 500 عنوان کتاب مرجع
3. مجلات 
4. بخش پایان نامه ها:  شامل 600 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
5. بخش فراهم آوری و تأمین منابع
6. اطلاع رسانی پوشش بانکهای اطلاعاتی  psycho list, psych-info و منابع الکترونیکی اطلاعات علمی
 

تعدادی از عناوین مجلات فارسی

الف : مجلات فارسی  شامل:
1- اندیشه ورفتار(دانشگاه رودهن دانشگاه آزاد اسلامی)
   2- بهداشت جهان
   3-پژوهشهای روان شناختی
   4- روانشناسی معاصر
   5- فصلنامه پژوهشهای نوین روان شناختی (دانشگاه تبریز)
6- فصلنامه تازه های روان درمانی مشهد
   7- فصلنامه تازه های علوم شناختی
   8- فصلنامه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان
   9-فصلنامه روان شناسی تحولی : روانشناسان ایرانی
10- فصلنامه مطالعات روان شناختی (دانشگاه الزهرا)
11- فصلنامه روانشناسی کاربردی
12- مجله پژوهش های کاربردی روان شناختی
13- مجله دانشور
14- مجله دستاوردهای روانشناختی دانشگاه تبریز
15-مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران
16- مجله روانشناسی
17- مجله روان شناسی و علوم تربیتی
18- مجله علوم روان شناختی
19- مطالعات اسلام و روان شناسی
20- مطالعات روان شناسی بالینی (دانشگاه علامه طباطبایی)

ب: مجلات لاتین:

 240 عنوان که از سال 2000 به بعد نشریات لاتین به صورت الکتونیکی توسط معاونت پژوهشی خریداری ودر تارنمای دانشگاه قابل دسترسی است.
 

تارنمای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران