جایزه علمی دکتر کاردان

جایزه علمی دکتر کاردان


مراسم نهمین جایزه علمی دکتر کاردان، عصر روز دوشنبه دوم اردیبهشت  با حضور دکتر غلامعلی افروز استاد ممتاز دانشگاه تهران و دبیر جایزه علمی دکتر علیمحمد کاردان، دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، دکتر شهلا پاکدامن عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمدعلی بشارت عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دکتر رضا پورحسین عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، دکتر رضا داروی اردکانی رئیس فرهنگستان علوم و دکترغلامرضا اعوانی استاد پیشکسوت فلسفه، احمد مسجدجامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از اساتید روان شناسی برگزار شد.
1- رساله های «مفهوم بندی فرهنگی حریم خصوصی در ارتباط درمانی بین روان درمانگر و درمانجو» نوشته دکتر عباس ذبیح زاده در حوزه روانشناسی بالینی به راهنمایی دکتر محمدعلی مظاهری و دکتر جواد حاتمی از دانشگاه شهید بهشتی،

2-رساله  «اثر القاء هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل گر ریسک فاکتورهای زیستی-رفتاری، ویژگی های زیرآستانه ای اختلالات شخصیت و سبک های دلبستگی» نوشته دکتر سارا کشاورز مقدم در حوزه روان شناسی سلامت به راهنمایی دکتر رضا رستمی و دکتر نیما باقری از دانشگاه تهران در نهمین جایزه علمی دکتر علیمحمد کاردان برگزیده شدند.
3- رساله های «واکاوی ماهیت راهیابانه و پدیده نگاری تدریس راهیابانه معلمان ایرانی» نوشته دکتر آسیه آل مراد در حوزه برنامه ریزی درسی به راهنمایی دکتر هاشم فردانش از دانشگاه تربیت مدرس

4- و «جزئی نگری: بازتاب نشخوار ذهنی افسرده ساز در بازشناسی و تفسیر تظاهرات هیجانی چهره در زنان افسرده خو» نوشته دکتر عذرا جهانی تابش در حوزه روان شناسی به راهنمایی پرفسور یامین هالبرستاد از دانشگاه اوتاگو زلاندنو در این دوره برگزیده شدند.
همچنین در این آیین نکوداشت دکتر محمود منصور استاد برجسته و چهره ماندگار روان شناسی برگزار شد،

 

پوستر مراسم