تماس با موسسه تماس با موسسه

شماره تلفن: ۰۲۱-۸۸۲۳۴۶۹۶

شماره فکس: ۰۲۱- ۸۸۲۳۴۶۹۷

آدرس: تهران- بزرگراه جلال آل احمد- مقابل کوی نصر- خیابان دکتر کاردان- دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

ایمیل: edu_ins@ut.ac.ir