سنجش و ارزیابی اتاق بازی اتاق مشاوره گروهی اتاق مشاوره فردی

خدمات روانشناسی و مشاوره

دنیا پیشرفت کرده است، این جمله را فراوان در زندگی روزمره مان می‌شنویم و با چاشنی تأسف از آن می‌گذریم که چرا از مواهب پیشرفت به قدر کافی سود نبرده و البته به آسانی از کنار آن عبور می‌کنیم؟ و چرا اساساً از امکانات جدید اطراف مان اطلاع نداریم؟ و نیک می‌دانیم که زندگی در دنیای مدرن و فرا صنعتی مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات است. امروز، استفاده از توانمندی‌های متخصصین علوم مرتبط با انسان در زندگی مدرن، ضرورتی انکارناپذیر می‌باشد. در نتیجه در این خصوص آنچه دردست و پیش روی شماست معرفی مختصر امکانات و دستاوردی است که با یک تماس می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. این مرکز در سال 1379 با همت و همکاری اساتید دانشگاه تهران تاسیس گردید و به خدمات رسانی تخصصی مشغول است؛ با توجه به نیاز گسترده ای که به خدمات مشاوره و روان شناختی احساس می‌شود و با جذب کادر درمانی مجرب و متخصص و توسعه فضای درمانی در حال حاضر آماده ارائه فعالیت حرفه ای به تمامی آحاد جامعه می‌باشد. دوره های آموزشی این مرکز در سه شاخه تخصصی، عمومی و سازمانی (برای دانشجویان رشته های مرتبط، سازمان‌های ارائه دهنده خدمات فرهنگی اجتماعی و سایر داوطلبان) ارائه می‌گردد. البته در برنامه های آتی درصدد توسعه خدمت رسانی در ابعاد گسترده تری با توجه به امکانات و وسائل پیشرفته از جمله مشاوره غیر حضوری ازطریق تلفن و اینترنت را نیز داریم.

 

مشاوران و درمانگران مرکز

تماس با کلینیک

پرداخت آنلاین هزینه های مشاوره

کلینیک شماره 2