لیست درمانگران کلینیک

لیست درمانگران کلینیک


 

 

نام درمانگر

 

مدرک تحصیلی

 

حوزه تخصصی مشاوره

 

رده سنی مشاور

 

روزها وساعت های حضور در کلینیک

محمد علی بشارت

دکتر روانشناسی بالینی  و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اختلالات اضطرابی، خانواده درمانی، سکس تراپی

جوانان و بزرگسال

شنبه و یکشنبه:13-15

سیدمحمد رضا رضازاده

دکتر روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

خانواده درمانی

بزرگسال

 

رضا رستمی

دکترا اعصاب و روان  و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

روانپزشک

 

دوشنبه ها:8 -12

مسعود لواسانی

دکترا روانشناسی تربیتی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

روانشناسی و مشاوره نوجوانان و جوانان

 

 

سعید حسن‌زاده

دکترا روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

کودکان با اختلالات یادگیری

 

 

علی اکبر ارجمندنیا

دکترا روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

 

 

سوگند قاسم زاده

دکترا روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

کودکان و نوجوانان

کودک، نوجوان

 

لیلا افضلی

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

کودک و نوجوان، فرزند پروری

کودک و نوجوان

سه شنبه ها:8الی17

 

محسن فاطمی

 

 

بزرگسال

دوشنبه ها

نسرین بنکداری

 

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

اختلالات شخصیت، ،مشاوره خانواده و زوج درمانگر

بزرگسال

شنبه ها:9 الی 19

مرضیه درخشان

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه زیگموند فروید اتریش

مشکلات فردی، افسردگی و وسواس و  اختلال شخصیت

 از دوره نوجوانی تا بزرگسال

شنبه ها:13 الی 19

زینب تاجریان

 

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تهران

مشکلات فردی ، زوج درمانگر و مشاوره پیش از ازدواج

زوج ،بزرگسال

شنبه ها:9الی15

یکشنبه ها:10الی18

 

نسیم خداقلی پور

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد

اختلالات اضطرابی و وسواس و مشکلات فردی

نوجوان و بزرگسال

شنبه:15الی19

دوشنبه:15الی19

چهارشنبه:15 الی19

 

لیلا کاظمیان

 

کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان آسیب شناسی گفتار و زبان دانشگاه تهران

درمانگر کودک و نوجوان

کودک و نوجوان

شنبه ها:9الی18

سه شنبه ها:9الی 18

مهسا سیروسی

 

 

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی دانشگاه علوم تحقیقات

 مشکلات فردی ،  مشاوره پیش ازدواج

بزرگسال و زوج

شنبه ها:2:30 الی19

دوشنبه ها:2:30الی19

سه شنبه ها:2:30الی19

پنج شنبه ها:9الی19

رویا راقبیان

دکتراروانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا

مشاوره فردی  اختلالات عاطفی و شخصیت

بزرگسال

دوشنبه:9الی19

چهارشنبه:9الی19

پنج شنبه:9الی19

دنا عدیلی

دکترا روانشناسی سلامت دانشگاه تهران

مشاوره فردی  اختلالات عاطفی و شخصیت

 از دوره نوجوانی تا بزرگسال

یکشنبه ها از ساعت 8 الی 13:15

 

محمد حسین آسایش

دکترامشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

زوج درمانگر، مشاوره خانواده، مشاوره پیش از ازدواج

زوج،خانواده

یکشنبه ها:9 الی 13

سه شنبه ها:14الی20

پنج شنبه ها:9 الی18

 

داوود هزاره

دکتری روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس

 مشاوره فردی ، مشاوره تحصیلی و شغلی

 از دوره نوجوانی تا بزرگسال

چهارشنبه:14الی19

 

سهیلا فرتاش

دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران

مشاوره کودک و نوجوان، سنجش هوش،پیش از ازدواج، زوج درمانی

کودک ، نوجوان، بزرگسال

یکشنبه ها: 8الی18

 

مریم درخشان

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران

زوج درمانی، مشاوره پیش از ازدواج

بزرگسال

 

 

فرناز جهانی

دانشگاه علوم توانبخشی

کاردرمانی، درمان اختلالات یکپارچگی حسی- حرکتی

کودک و نوجوان

پنج شنبه ها: