نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوء استفاده از نام مؤسسه

سوء استفاده از نام مؤسسه


اخیرا مرکزی با عنوان " مرکز مشاوره عمومی مهربان"  با استفاده از نام موسسه روانشناسی و آرم  دانشگاه تهران اقدام به چاپ پوستر و اعلام کارگاه های آموزشی با عنوان " مربیگری  مهارتهای زندگی کودک و نوجوان " نموده است

بدینوسیله مؤسسه روانشناسی ضمن رد هرگونه اعطای مجوزبرای برگزاری این کارگاه به مرکز فوق و سایر مراکز، از کلیه روانشناسان محترم تقاضا می شود موارد مشابه را در صورت مشاهده، در اسرع وقت به شماره های زیر اعلام فرمایند:

6117486 - 021

09197726462

نمونه پوستر