نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر محمد علی بشارت

دکتر محمد علی بشارت


                                                 

دکتر محمدعلی بشارت

دکتر روانشناسی بالینی  و استاد دانشگاه تهران

حوزه تخصصی مشاوره : اختلالات اضطرابی، خانواده درمانی، سکس تراپی

رده سنی مشاور: جوانان و بزرگسال

روزها وساعت های حضور در کلینیک: شنبه و یکشنبه:13-15