نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره مؤسسه

درباره مؤسسه


 • تاریخچه
 • دانشگاه تهران برای پیشبرد تحقیقات روانشناسی از سالها پیش اقداماتی انجام داده است که یکی از آنها تاسیس موسسه روانشناسی است. نخستین هسته این موسسه در سال 1339 به صورت بخش تعلیماتی روانشناسی و علوم تربیتی و برای تدریس این رشته ها در دوره کارشناسی ارشد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی شکل گرفت. سپس در سال 1341 بخش تعلیماتی مذکور به « موسسه مطالعات و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی » تبدیل شد و طبق اساسنامه مصوب آن، علاوه بر وظایف آموزشی ، فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه روانشناسی و علوم تربیتی نیز به این موسسه محول شد. پس از تشکیل گروه روانشناسی و علوم رفتاری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تاسیس دانشکده علوم تربیتی، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم تربیتی به این دانشکده منتقل شد. در سال 1347 در اساسنامه موسسه تجدید نظر شد و از آن زمان تا سال 1375 موسسه روانشناسی ، صرفا به امور تحقیقاتی در زمینه روانشناسی پرداخت. این موسسه از سال 75 از نظر تشکیلاتی و فضای فیزیکی با عنوان موسسه روانشناسی و علوم تربیتی به دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ملحق شد و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود در زمینه روانشناسی و علوم تربیتی را در این ساختار ادامه داده است. 
 • هداف موسسه
  الف) کمک به گسترش پژوهش های بنیادی،کاربردی و توسعه ای در رشته های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی 
  ب) کمک به بهبود آموزش و پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پس از دکتری با همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی.
  ج) رایزنی در زمینه های مختلف پژوهش و آموزش و ارائه خدمات علمی در این راستا برای سازمان های متقاضی
  د) اشاعه روشها و مفاهیم علمی روانشناسی و علوم تربیتی در جامعه و تشویق افراد به پژوهش در زمینه های مذکور
  ه) همکاری با دانشگاه های معتبر دنیا از طریق مشارکت در اجرای طرح ها و برنامه های پژوهشی  

 

 • وظایف مؤسسه
 • وظایف اصلی مؤسسه تحقق بخشیدن به هدفهایی است که در ماده 2 ارائه شده اند. بنابراین مؤسسه باید فعالیت خود را در قلمرو هایی که در پی می آید سازماندهی کند: 1. تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی 2.همکاری با مقاطع‌آموزشی دانشکده به منظور بهبود بخشیدن به حیطه های پ‍ژوهشی و آموزشی 3. رایزنی و ارائه خدمات در زمینه های پژوهش برای مؤسسات متقاضی 4.همکاری با دانشگاه های معتبر جهان به منظور اجرای طرح های مشارکتی 5.برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی، کوتاه مدت و کارگاه های آموزشی برای افراد و سازمانهای مختلف 6.ارائۀ خدمات مشاوره ای، روان درمانی و اطلاع رسانی در زمینه بهداشت روانی

 • روسای موسسه
 1. دکتر محمود صناعی
 2. دکتر مرتضی نصفت
 3. دکتر رضا زمانی
 4. دکتر علیمحمد کاردان
 5. دکتر رضا کُرمی نوری
 6. خانم طیبه فردوسی
 7. دکتر عباس رحیمی نژاد
 8. دکتر خدایار ابیلی
 9. دکتر علی اصغر احمدی
 10. دکتر غلامعلی افروز
 11. دکتر محمد خدایاری فرد
 12. دکتر محمد جوادی پور
 13. دکتر سعید حسن زاده (رئیس فعلی موسسه)