مهارت های زندگی
مدرس : آقای دکتر منوچهری
تاریخ برگزاری: تاریخ شروع از چهارشنبه 28 تیر به مدت 12 هفته شماره های تماس: 88485194 و 61117556 و 09197726462
وضعیت : در مرحله ثبت نام........اطلاعات بیشتر ،
درمان سوء مصرف کنندگان بر اساس مدل ماتریکس
مدرس : آقای حدادی
تاریخ برگزاری:  31 4 الی 7 شهریور شماره های تماس: 88485194 و 61117556 و 09197726462
وضعیت : در مرحله ثبت نام........اطلاعات بیشتر ،

لیست کارگاه های زمستان 95