با توجه به اهمیت روزافزون پژوهش در برنامه ریزی های آموزشی و سیاست گذاری­های كشورها و در راستای اساسنامه موسسه این واحد تلاش كرده است با پیگیری جذب اعضای هیات علمی وابسته و تشكیل گروه روانشناسی در موسسه، نسبت به راه اندازی دوره­های تحصیلات تكمیلی پژوهش محور در رشته­های جدید اقدام نمایید.تعدادی از کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده