آزمون های روانشناختی آزمون های روانشناختی

تاریخچه و فعالیتهای آزمایشگاه روان سنجی
آزمایشگاه روان سنجی موسسه روان شناسی دانشگاه تهران در سالهای ابتدایی تاسیس موسسه(1345)، تشکیل و باهدف گردآوری آزمونهای روانی معروف و آماده سازی آزمونهای جدید مشغول به کارشد. تا کنون قریب به 450 آزمون و وسایل مختلف سنجش روانی (حسی، حرکتی، هوشی، شخصیت، تحصیلی، شغلی و ...) ازداخل و خارج کشورگردآوری شده است. این واحد به عنوان یک مرکز غنی آزمونهای روانی از آغاز تاسیس ضمن جمع آوری آزمونهای روز به عنوان یک مرکز آموزشی همواره مورد توجه دانشجویان و اساتید کل کشور بوده است. بدین ترتیب آزمایشگاه در راستای ایجاد و گسترش دانش نوین در زمینه آزمون های روانی طبق اساسنامه موسسه با دانش روز همراه و به عنوان یک مرکز تخصصی معتبر به طراحی، تهیه، ترجمه، هنجاریابی و در نهایت الکترونیکی کردن آزمونهای روان سنجی می پردازد.این مرکز در نظر دارد به منظور تحقق بخشیدن به اهداف موسسه ، گسترش آزمونهای روانی ، کاربردی تر کردن آن ها و فعالیتهای تخصصی مرتبط در سطح کشور ایفاء نقش کند.

شیوه نامه استفاده از منابع علمی آزمایشگاه

مقدمه : آزمایشگاه تخصصی روانسنجی با هدف گردآوری آزمون های روانی معروف و آماده سازی آزمون های جدید ایجاد شده است. تاکنون قریب به 450 آزمون و وسایل مختلف سنجش روانی (حسی، حرکتی، هوشی، شخصیت، تحصیلی، شغلی و استعداد) دراین آزمایشگاه گردآوری شده است که برخی از آزمونها توسط مؤسسه تهیه و برخی از مراکز علمی و تحقیقاتی معتبر جهان خریداری شده اند.  با توجه به نیروهای ورزیدهای که این موسسه در اختیار دارد توانایی همکاری با مراکز مختلف مانند آموزش و پرورش و سازمانها را برای اجرای آزمونهای سنجشی و شغلی  دارا میباشد.
اهداف : این واحد علاوه بر  راهنمایی و همکاری با دانشجویان و پژوهشگران در جهت بهکارگیری آزمونها، و تهیه آزمونهای جدید آزمونهای هنجار شده توسط استادان مجرب و پژوهشگران ایرانی را در مجموعه آزمونهای آزمایشگاه نگهداری کند.
این واحد با قرار دادن فهرست  آزمونهای موجود در آزمایشگاه در سایت تخصصی مؤسسه تحت عناوین آزمونهای شخصیت، آزمونهای حسی و حرکتی و شغلی، آزمونهای هوش، آزمونهای استعداد و آزمونهای تحصیلی،  امکان دسترسی سریع و آسان به آزمونهای روانی را برای پژوهشگران، درمانگران و صاحبنظران از سراسر نقاط فراهم کرده است.
نحوه اجرا : آزمایشگاه روانسنجی موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران  جهت اطلاع مراجعان از چگونگی استفاده از امکانات، اقدام به تدوین دستورالعمل ذیل کرده است.

 1. مطالعه آزمونها در محل آزمایشگاه آزاد است. امانت بردن و کپی کردن آزمونها برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران با ارائه معرفینامه (فرم آزمایشگاه) از استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با ارائه کارت دانشجویان امکان پذیر می باشد.
 2.  مهلت استرداد آزمونها 7 روز است، که به مدت 7 روز نیز قابل تمدید می باشد. لازم به توضیح است که به ازاء هر یک روز تاخیر، مبلغ هزار ریال جریمه در نظر گرفته شده است.
 3. دانشجویان دیگر دانشگاهها با ارائه معرفینامه از محل تحصیل خود و پرداخت  هزینه استهلاک آزمون مطابق  جدول زیر می توانند آزمونها را  امانت بگیرند:

 

 

 

ردیف

افراد مراجعه کنننده

آزمونهای خریداری شده فارسی(ریال)

آزمونهای اهدایی (ریال)

آزمونهای خارجی (ریال)

1

دانشجویان دانشکده

بدون هزینه

بدون هزینه

بدون هزینه

2

دانشجویان دانشگاه تهران با رشته مرتبط(پردیس 2، البزر، کیش، ارس)

10000

20000-40000

20000-40000

3

دانشجویان دانشگاه تهران با رشته  غیرمرتبط (تربیت بدنی، مدیریت، فنی ، علوم پزشکی)

15000

20000-40000

20000-40000

4

دانشجویان غیر دانشگاه تهران با رشته مرتبط (الزهرا، علامه، شهیدبهشتی ، آزاد، پیام نور، شهرستانها)

20000

25000-50000

40000-60000

5

دانشجویان غیر دانشگاه تهران با رشته غیرمرتبط (تربیت بدنی، آزاد، مدیریت، محیط زیست، غیرپزشکی)

معادل قیمت خریداری شده

30000-60000

50000-70000

6

اساتید دانشگاه تهران

توافق براساس طرح پژوهشی

توافق براساس طرح پژوهشی

توافق براساس طرح پژوهشی

7

اساتید غیر دانشگاه تهران

توافق براساس طرح پژوهشی

50000-70000

50000-100000

8

پژوهشگران با رشته های مرتبط

معادل قیمت خریداری شده

30000-60000

50000-70000

9

پژوهشگران با رشته های غیر مرتبط

معادل قیمت خریداری شده

25000-50000

40000-60000

10

درمانگران

معادل قیمت خریداری شده

25000-50000

40000-60000

 
 1. ارائه خدمات مشاوره ای روانسنجی به دانشجویان و پژوهشگران در زمینه های راهنمایی در جستجوی مطالب، اجرا و نمره گذاری آزمونها، تفسیر نتایج پژوهش، تبیین نتایج پژوهش و نوشتن گزارش که با تعرفه های زیر اجرا خواهد شد:

الف. ارائه خدمات به دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، رایگان تا 300.000 ریال
ب. ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه تهران ، از 50.000 تا 500.000 ریال
ج. ارائه خدمات به سایر دانشجویان  از 100.000 تا 1.000.000 ریال
د. ارائه خدمات به پژوهشگران از 200.000 تا 4.000.000 ریال

 1. نمایندگان سازمانها، مراکز مشاوره و پژوهشی می توانند پس از کسب موافقت رئیس موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران از خدمات آزمایشگاه استفاده نمایند. ذکر نام موسسه در گزارش تحقیق، مقاله و یا هر متن مکتوب دیگری و ارائه نسخه ای از کار خود به موسسه الزامی است.
 2. آزمایشگاه در جهت ارائه مطالب آموزشی از طریق آزمونها و CD های آموزشی در خدمت اساتید محترم خواهد بود.
 3. آزمایشگاه با ارئه آزمونهای جدید انگلیسی جهت هنجارگزینی در کارهای پژوهشی و پایان نامه ها مشارکت خواهد کرد.
 4. آزمایشگاه این آمادگی را دارد که در زمینه های زیر با سازمانها و مراکز صنعتی و خدماتی همکاری نماید:

الف. انجام آزمونهای هوش و حافظه و شخصیت به صورت کامپیوتری و استخراج نتایج و  تفسیر آن توسط استادان بنام، از جمله آزمونهای GHQ ، SCL90 ، اعتماد به نفس، اضطراب کتل، 16 عاملی کتل، افسردگی بک (13 و 21 سوالی)،  TAT ، CAT و روشاخ (براساس قرارداد).
ب. همکاری در انجام آزمونهای استخدامی، ارائه و استخراج نتایج و تفسیر انواع آزمونهای شخصیت و شغلی ویا دیگر آزمونها بر اساس نیاز سازمان مربوطه، به صورت فردی و گروهی (براساس قرارداد).
ج. طراحی و معرفی آزمونگری خاص برای ارائه به سازمانها و مراکز مطابق با نیازسنجی سازمانها
9- جلب نظر محققان و اساتید برای عقد قرارداد در زمینه تهیه آزمونهای هنجارگزینی شده (با توجه به شرایط سازنده یا محقق آزمون)
10 دریافت مبالغ جریمه و هزینه امانت از طریق صدور فاکتور یا استفاده از دستگاه پز .

 

 1. آزمون های استعداد 
 2. آزمون های تحصیلی
 3. آزمون های هوش
 4. آزمون های شخصیت
 5. آزمون های شغلی

تماس با کارشناس بخش آزمون ها:  61117492-021