کتابخانه
کتابخانه موسسه روانشناسی دانشگاه تهران در سال 1342 با هدف پشتیبانی از مطالعات در رشته‌ روانشناسی تأسیس گردید. اولین کتابهای این کتابخانه به صورت اهدای کتابخانه شخصی دکتر مهدی جلالی و جمع‌آوری کتابهایی در زمینه روانشناسی از کتابخانه مرکزی تهیه گردید. ازآن سال تاکنون تلاشهایی برای گسترش این کتابخانه انجام گرفته که منابع کتابخانه را در امروز به 30 هزار جلد کتاب ومجله بالغ گردیده است. این کتابخانه دارای 16500 جلد کتاب انگلیسی و 13500 جلد کتاب فارسی می‌باشد. تعداد مجلات انگلیسی در این کتابخانه نزدیک 240 عنوان می‌باشد که قدیمی‌ترین آنها عبارتند از : , psychological Bulletin, psychological Reports , psychological Abstracts  و حدود 45 عنوان مجله فارسی از جمله اندیشه و رفتار ، فصلنامه روانشناسان ایرانی، فصلنامه روانشناسی و...
بخشهای کتابخانه عبارتند از:

 1. خدمات فنی
 2. مرجع
 3. مجلات
 4. امانت و مجهز به امکانات در شبکه رایانه‌ای  اوراکل و سیستم وایرلس.
 5. اطلاع رسانی پوشش بانکهای اطلاعاتی  psycho list, psych-info و منابع الکترونیکی اطلاعات علمی

کتب جدید فارسی

1-آسیب شناسی روانی زندگی روزمره
2 -آسیب شناسی روانی براساس  DSM5 هالجین جلد 2
3-آسیب شناسی روانی جلد 1 براساس DSM5
4-تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی
5-روانشناسی اجتماعی کاربردی
6- روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی جلد 2
7- روشهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی جلد1
8- روشهای آماری در علوم رفتاری
9- فنون و مهارتهای اساسی مشاور یاریگر ماهر
10- خانواده سنجی ( راهبردهای نوین در سنجش خانواده )
11- تمرین زوج درمانی هیجان مدار
12- مشاوره خانواده ویراست دوم
13- خانواده درمانی
14- خانواده درمانی( تاریخچه نظریه کاربرد )
15- نظریه های مشاوره و روان درمانی نظام ها و راهبرد و مهارت ها
16- رفتار درمانی دیالکتیکی برای تنظیم هیجان ها و رفتارهای ناشی از آن
17- هم آفرینی تغییر فنون تاثیر گذار درمان پویشی
18- درمانگری شناختی رفتاری بیماری ها و ناتوانی های مزمن
19- درمان عاطفه هراسی راهنمای روان درمانی پویشی کوتاه مدت
20- راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی
21- روان درمانی روان پویشی کابانیس ( راهنمای بالینی )
22- درمان شناختی رفتاری کودکان  نوجوانان و خانواده ها  
23- توجه آگاهی و طرح واره درمانی راهنمای کاربردی با CD
24- طرح واره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی
25- مقدمه ای بر نسل سوم درمان های شناختی رفتاری
26- تکنیک های شناختی رفتاری برای افسردگی و اختلالات اضطرابی
27- رفتار درمانی شناختی رویکرد کوتاه مدت
28- سنجش و اندازه گیری در روان شناسی و علوم تربیتی
29- راهنمای گام به گام برای تحلیل داده ها با استفاده از برنامه SPSS  راهنمای نجات
30- روش تحقیق در روانشناسی
31- تکنیک های تنظیم هیجان در روان درمانی
32- تکنیک های شناخت درمانی کودکان و نوجوانان
33- ضروریات رفتار درمانی منطقی هیجانی – راهنمای درمانگران
34- روان درمانی کوتاه مدت مشارکتی با کودکان
35- راهنمای عملی درمان رفتاری شناختی مبتنی بر شواهد
36- راهنمای درمان مشکلات روان شناختی بر مبنای DSM5
37- درمان شناختی رفتاری اختلال های اضطرابی کتابی برای متخصصان
38- راهنمای اجرای رفتار درمانی دیالکتیکی اختلال شخصیت مرزی
39- طرح واره درمانی هیجانی
40- درمان رفتاری شناختی به زبان ساده
41- رهایی از مشکلات هیجانی
42- راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی
43-روان درمانی و معنویت
44- دین و معنویت در روان درمانی و مشاوره
45- کتاب کار برای درمان اختلال وسواس فکری اجبار عملی
46- روان درمانی و مشاوره با مسلمانان
47- روان شناسی بازی کودکان بازی و رشد
48- تئاتر درمانی درون پردازی
49- آزمون های نقاشی انگیزشی
50- درمان شناختی رفتاری کوتاه مدت
51- احتمالات و آمار کاربردی در روان شناسی و علوم تربیتی
52- روانشناسی سلامت
53- اصول روان سنجی و روان آزمایی
54- روانشناسی شناختی
55- نظریه های روان درمانی
56- مشاوره شغلی رویکرد کل نگر
57- راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل
58- پژوهش چند متغیری کاربردی ( طرح وتفسیر )
59- راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM5
60- خانواده درمانی
61- روانشناسی روابط انسانی
62- مثبت گرایی چگونه به زندگی شور ونشاط بیشتری ببخشیم
63- رویارویی با ضربه های شدید روحی در زندگی
64- روانشناسی سلامت
65- مبانی روانشناسی ورزش و تمرین جلد 1
66- مبانی روانشناسی ورزش و تمرین جلد2
67- یادگیری حرکتی و اجرا از اصول تا تمرین
68- روان شناسی ورزشی
69- یادگیری و عملکرد حرکتی رویکرد یادگیری مسئله مدار
70- خانواده درمانی
71- روانشناسی در قرآن
72-نظریه ها در روان شناسی رشد
73- نوجوان و خانواده درمانی
74- روانشناسی میان فرهنگی
75- روانشناسی ورزش
76- نظریه های شخصیت
77- شکل گیری نماد در کودکان
78- نظریه های شخصیت
79- روان درمانی
80- ارتباطات انسانی 1
81- ارتباطات انسانی2
82- خلاصه روانپزشکی کاپلا ن 2
83- افسردگی و اختلال های اضطرابی
84- طرحواره شناختی
85- اختلال اضطراب فراگیر
86- روانشناسی شخصیت
87- آگاهی و مغز
88- مهارتهای مصاحبه انگیزشی
89- تمرین های مصاحبه و تشخیص
90- روان درمانی کوتاه مدت
91- مهارتهای لازم در برخورد با کودکان
92- راهنمای عملی درمان شناختی
93- طرحواره درمانی اختلال شخصیت
94- هم آفرینی تغییر
95- چکیده ملاک های تشخیصی
96- راهنمای تشخیصی DSM5
97- راهنمای تشخیصی DSM5
98- خلاصه روانپزشکی کاپلان DSM5
99- خلاصه روانپزشکی کاپلان
100- خلاصه روانپزشکی کاپلان جلد 2
101- راهنمای درمان مشکلات روان شناختی بر مبنای DSM5
102- آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM5
103.- تجویز داروهای روانپزشکی همراه با CD (ویراست دوازدهم )
104- کاردرمانی برای کودکان با نیازهای خاص ( اختلالات یادگیری ، هماهنگی زبان )
105- آزمون روانی و تربیتی
106- روش های نوین تشخیص اختلالات خواب پلی سومنو گرافی
107- ناتوانی های یادگیری
108- روانشناسی برای پرستاران و سایر کارشناسان علوم پزشکی
109- روان شناسی و کودکان استثنایی
110- دسترسی سریع به ملاک های تشخیصی اختلالات روان پزشکی بر مبنای DSM5
111- دستنامه تشخیص افتراقی DSM5
112- روانشناسی عمومی اتکینسون و هیلگارد
113- اختلال نارسایی توجه ( بیش فعالی )
114- تبار شناسی اخلاق

کتب جدید انگلیسی

1- TEACHING MINDFULNESS SKILLS TO KIDS AND TEENS
2- HANDBOOK OF MINDFULNESS : THEORY , RESEARCH , AND PRACTICE
3- THE SHAME OF DEATH , GRIEF , AND TRUMA
4- THE PSYCHOLOGY OF RADICALIZATION AND TERRORISM
5- TRAUMA , SURVIVAL AND RESILIENCE IN WAR ZONES : THE PSYCHOLOGYCAL
6- UL TIMATE PSYCHOMETRIC TESTS : OVER 1000 VERBAL , NUMERICAL, DIAGRAMMATIC AND PERSONALITY
7- CONSULTING  ROOM AND BEYOND PSYCHOANALYTIC WORK AND ITS REVERBERATIONS IN THE ANALYSTS LIFE
8- DRALING WITH DYING , DEATH , AND GRIEF DURING ADOLESCENCE
9- ADVANCED METODES IN FAMILY THERAPY REASERCH : A FOCUS ON VALIDITY AND CHANGE
10- ADOLESCENT  VIOLENCE  IN  HOME:  RESTORATIVE  APPROAGHES TO BUILDING HEALTY
11-COUNSELING WIDOWERS ( THE ROUTLEDGE SERIES ON COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY WITH BOYS AND MEN )
12- HAND BOOK OF ANGER  MANAGEMENT  AND DOMESTIC VIOLENCE OFFENDER TREATMENT
13- COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY FOR DEPRESSED ADOLESCENTS
14- WORKING MEMORY AND AGEING ( CURRENT ISSUES IN MEMORY)
15- COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY FOR PREVENTING SUICID E ATTEMPTS: A GUIDE TO BRIEF TREATMENTS ACROSS CLINICAL SETTINGS
16- COMMON COMPLAINTS IN COUPLE THERAPY : NEW APPROACHES TO TREATING MARITAL CONFLICT
17-THE ROLE OF RELIGION IN MAREIAGE AND FAMILY COUNSELING
18- ADULT ADHD-FOCUSED COUPLE THERAPY :CLINICAL INTERVENTIONS
19- NEUROPSYCHOLOGY  OF CARDIOVASCULAR  DISEASE 2ND EDITION
20- SELF – INJURY IN YOUTH :THE ESSENTIAL GUIDE TO ASSESSMENT AND INTERVENTION
21- ADOLESCENCE : DEPRESSION  IN GHILDREN  AND  ADOLESCENTS
22-  THE HANDBOOK  OF GHILD AND ADOLESCENT  CLINICAL PSYCHOLOGY
23- ADDICTIONS : A SOCIAL PSYCHOLOGYCAL PERSPECTIVE
24-SELECTING THE RIGHT ANALYSES FOR YOUR DATA : QUALITIVE
25- ESSENTIAL  PLAY THERAPY TEGHNIQUES : TIME- TESTED APPROAGHES
26- HEALTH PSYCHOLOGY : THEORY , RESEARGH AND PRACTICE
27- THE  HANDBOOK OF COUNSELING PSYCHOLOGY
28- EVIDENCE- BASED APPLIED SPORT PSYCHOLOGY

تعدادی از عناوین مجلات فارسی
 • الف : مجلات فارسی -شامل:
 • 1- اندیشه ورفتار(دانشگاه رودهن دانشگاه آزاد اسلامی)
 • 2- بهداشت جهان
 • 3-پژوهشهای روان شناختی
 • 4- روانشناسی معاصر
 • 5- فصلنامه پژوهشهای نوین روان شناختی (دانشگاه تبریز)
 • 6- فصلنامه تازه های روان درمانی مشهد
 • 7- فصلنامه تازه های علوم شناختی
 • 8- فصلنامه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان
 • 9-فصلنامه روان شناسی تحولی : روانشناسان ایرانی
 • 10- فصلنامه مطالعات روان شناختی (دانشگاه الزهرا)
 • 11- فصلنامه روانشناسی كاربردی
 • 12- مجله پژوهش های كاربردی روان شناختی
 • 13- مجله دانشور
 • 14- مجله دستاوردهای روانشناختی دانشگاه تبریز
 • 15-مجله روانپزشكی و روانشناسی بالینی ایران
 • 16- مجله روانشناسی
 • 17- مجله روان شناسی و علوم تربیتی
 • 18- مجله علوم روان شناختی
 • 19- مطالعات اسلام و روان شناسی
 • 20- مطالعات روان شناسی بالینی (دانشگاه علامه طباطبایی)
 • ب: مجلات لاتین:
 • 220 عنوان كه ارسال 2000 به بعد نشریات لاتین به صورت الكتونیكی توسط معاونت پژوهشی خریداری ودر تارنماب دانشگاه قابل دسترسی است.
 • پایان نامه ها:
 • 355 عنوان در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتری روان شناسی