اطلاعیه
بدین وسیله به اطلاع می‌رساند؛ کلینیک مشاوره و بهداشت روان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران جهت تکمیل تیم درمانی خود از بین متقاضیان، درمانگر با سابقه می‌پذیرد.
شرایط متقاضیان: مدارک مورد نیاز: خواهشمند است مدارک خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.