• تاریخچه
 • دانشگاه تهران برای پیشبرد تحقیقات روانشناسی از سالها پیش اقداماتی انجام داده است که یکی از آنها تاسیس موسسه روانشناسی است. نخستین هسته این موسسه در سال 1339 به صورت بخش تعلیماتی روانشناسی و علوم تربیتی و برای تدریس این رشته ها در دوره کارشناسی ارشد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی شکل گرفت. سپس در سال 1341 بخش تعلیماتی مذکور به « موسسه مطالعات و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی » تبدیل شد و طبق اساسنامه مصوب آن، علاوه بر وظایف آموزشی ، فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه روانشناسی و علوم تربیتی نیز به این موسسه محول شد. پس از تشکیل گروه روانشناسی و علوم رفتاری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تاسیس دانشکده علوم تربیتی، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم تربیتی به این دانشکده منتقل شد. در سال 1347 در اساسنامه موسسه تجدید نظر شد و از آن زمان تا سال 1375 موسسه روانشناسی ، صرفا به امور تحقیقاتی در زمینه روانشناسی پرداخت. این موسسه از سال 75 از نظر تشکیلاتی و فضای فیزیکی با عنوان موسسه روانشناسی و علوم تربیتی به دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ملحق شد و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود در زمینه روانشناسی و علوم تربیتی را در این ساختار ادامه داده است. پس از درگذشت آقای دکتر کاردان، نام موسسه به موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان تغییر کرد.

 • اهداف و وظایف موسسه
  1. الف) کمک به گسترش پژوهش های بنیادی،کاربردی و توسعه اي در رشته های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی 
   ب) کمک به بهبود آموزش و پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پس از دکتری با همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی.
   ج) رایزنی در زمینه های مختلف پژوهش و آموزش و ارائه خدمات علمي در اين راستا برای سازمان هاي متقاضي
   د) برنامه‌ريزي و برگزاري كارگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي آزاد به منظور ارتقا مهارت‌هاي عملي فارغ‌التحصيلان حوزه‌هاي روانشناسي و علوم تربيتي
   ه) ارائه خدمات روان درماني و مشاوره به اقشار مختلف جامعه  
   وظايف اصلي مؤسسه تحقق بخشيدن به هدفهايي است كه در ماده 2 ارائه شده اند. بنابراين مؤسسه بايد فعاليت خود را در قلمرو هايي كه در پي مي آيد سازماندهي كند:
  2. تهيه و اجراي طرحهاي پژوهشي
  3. .همكاري با مقاطع‌آموزشي دانشكده به منظور بهبود بخشيدن به حيطه هاي پ‍ژوهشي و آموزشي
  4.  رايزني و ارائه خدمات در زمينه هاي پژوهش براي مؤسسات متقاضي
  5. همكاري با دانشگاه هاي معتبر جهان به منظور اجراي طرح هاي مشاركتي
  6. برگزاري دوره هاي تحصيلات تكميلي، كوتاه مدت و كارگاه هاي آموزشي براي افراد و سازمانهاي مختلف
  7. ارائۀ خدمات مشاوره ای، روان درماني و اطلاع رساني در زمینه بهداشت رواني


 • روسای موسسه
  1. دکتر محمود صناعی
  2. دکتر مرتضی نصفت
  3. دکتر رضا زمانی
  4. دکتر علیمحمد کاردان
  5. دکتر رضا کُرمی نوری
  6. خانم طیبه فردوسی
  7. دکتر عباس رحیمی نژاد
  8. دکتر خدایار ابیلی
  9. دکتر علی اصغر احمدی
  10. دکتر غلامعلی افروز
  11. دکتر محمد خدایاری فرد
  12. دکتر محمد جوادی پور
  13. دکتر سعید حسن زاده (رئیس فعلی موسسه)