شورای راهبردی موسسه

  اعضای شورا

  وظایف شورا

  ریاست موسسه

گروه های تخصصی و همکاران

  اعضای هیات علمی

  کارشناسان موسسه

  همکاران مدعو

امکانات موسسه

  آزمایشگاه روانسنجی

  کلینیک روانشناسی

  کتابخانه

درباره موسسه

    تاریخچه و اهداف

    اساسنامه

 

آموزشی و پژوهشی

  تحقیقات و پژوهشها

  تفاهمنامه ها

  آموزشهای مجازی

  دوره ها و کارگاه ها

سایر موارد

  مجله علمی پژوهشی

  پیوندهای مفید

  ارتباط با ما

  اخبار و تصاویر

 

درباره موسسه

  • تاریخچه

دانشگاه تهران برای پیشبرد تحقیقات روانشناسی از سالها پیش اقداماتی انجام داده است که یکی از آنها تاسیس موسسه روانشناسی است. نخستین هسته این موسسه در سال 1339 به صورت بخش تعلیماتی روانشناسی و علوم تربیتی و برای تدریس این رشته ها در دوره کارشناسی ارشد در دانشکده ادبیات و علوم انسانی شکل گرفت. سپس در سال 1341 بخش تعلیماتی مذکور به موسسه مطالعات و تحقیقات روانشناسی و علوم تربیتی تبدیل شد و طبق اساسنامه مصوب آن، علاوه بر وظایف آموزشی ، فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه روانشناسی و علوم تربیتی نیز به این موسسه محول شد. پس از تشکیل گروه روانشناسی و علوم رفتاری در دانشکده ادبیات و علوم انسانی و تاسیس دانشکده علوم تربیتی، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه علوم تربیتی به این دانشکده منتقل شد. در سال 1347 در اساسنامه موسسه تجدید نظر شد و از آن زمان تا سال 1375 موسسه روانشناسی ، صرفا به امور تحقیقاتی در زمینه روانشناسی پرداخت. این موسسه از سال 75 از نظر تشکیلاتی و فضای فیزیکی با عنوان موسسه روانشناسی و علوم تربیتی به دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ملحق شد و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود در زمینه روانشناسی و علوم تربیتی را در این ساختار ادامه داده است. پس از درگذشت چهره ماندگار علوم روانشناسی و تربیتی آقای دکتر کاردان، نام موسسه به موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر  کاردان تغییر کرد.

 

 

  • اهداف موسسه

الف) کمک به گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه اي در رشته های مختلف روانشناسی و علوم تربیتی            

ب) کمک به بهبود آموزش و پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و پس از دکتری با همکاری دانشگاه های داخلی و خارجی.

ج) رایزنی در زمینه های مختلف پژوهش و آموزش و ارائه خدمات علمي در اين راستا برای سازمان هاي متقاضي

د) اشاعه روشها و مفاهيم علمي روانشناسی و علوم تربیتی در جامعه و تشویق افراد به پژوهش در زمینه های مذکور

ه) همكاري با دانشگاه هاي معتبر دنيا از طريق مشاركت در اجرای طرح ها و برنامه هاي پژوهشي

 

  •  وظایف مؤسسه

وظايف اصلي مؤسسه تحقق بخشيدن به هدفهايي است كه در ماده 2 ارائه شده اند. بنابراين مؤسسه بايد فعاليت خود را در قلمرو هايي كه در پي مي آيد سازماندهي كند:

1.       تهيه و اجراي طرحهاي پژوهشي

2.       همكاري با مقاطع‌آموزشي دانشكده به منظور بهبود بخشيدن به حيطه هاي پ‍ژوهشي و آموزشي

3.       رايزني و ارائه خدمات در زمينه هاي پژوهش براي مؤسسات متقاضي

4.   همكاري با دانشگاه هاي معتبر جهان به منظور اجراي طرح هاي مشاركتي

5.   . برگزاري دوره هاي تحصيلات تكميلي، كوتاه مدت و كارگاه هاي آموزشي براي افراد و سازمانهاي مختلف

6.   . ارائۀ خدمات مشاوره ای، روان درماني و اطلاع رساني در زمینه بهداشت رواني

 

 

 

14 May, 2012

این تار نما در دست ساخت می باشد

 English, France

07:36:16 AM