شورای راهبردی موسسه

  اعضای شورا

  وظایف شورا

  ریاست موسسه

گروه های تخصصی و همکاران

  اعضای هیات علمی

  کارشناسان موسسه

  همکاران مدعو

امکانات موسسه

  آزمایشگاه روانسنجی

  کلینیک روانشناسی

  کتابخانه

درباره موسسه

    تاریخچه و اهداف

    اساسنامه

 

آموزشی و پژوهشی

  تحقیقات و پژوهشها

  تفاهمنامه ها

  آموزشهای مجازی

  دوره ها و کارگاه ها

سایر موارد

  مجله علمی پژوهشی

  پیوندهای مفید

  ارتباط با ما

  اخبار و تصاویر

 

تاریخچه و فعالیتهای آزمایشگاه روان سنجی

آزمايشگاه روان سنجي موسسه روان شناسي دانشگاه تهران در سالهاي ابتدايي تاسيس موسسه(1345)، تشكيل و باهدف گردآوري آزمونهاي رواني معروف و آماده سازي آزمونهاي جديد مشغول به كارشد. تا کنون قريب به 450 آزمون و وسايل مختلف سنجش رواني (حسي، حرکتي، هوشي، شخصيت، تحصيلي، شغلي و ...) ازداخل و خارج کشورگردآوري شده است. اين واحد به عنوان يک مرکز غني آزمونهاي رواني از آغاز تاسيس ضمن جمع آوري آزمونهاي روز به عنوان يک مرکز آموزشي همواره مورد توجه دانشجويان و اساتيد کل کشور بوده است. بدين ترتيب آزمايشگاه در راستاي ايجاد و گسترش دانش نوين در زمينه آزمون هاي رواني  طبق اساسنامه موسسه با دانش روز همراه و به عنوان يك مركز تخصصي معتبر به طراحي، تهيه، ترجمه، هنجاريابي و در نهايت الكترونيكي كردن آزمونهاي روان سنجي مي پردازد. اين مركز در نظر دارد به منظور تحقق بخشيدن به اهداف موسسه ، گسترش آزمونهاي رواني ، كاربردي تر كردن آن ها و فعاليتهاي تخصصي مرتبط در سطح كشور ايفاء نقش كند.

 

لیست برخی از آزمونهای موجود  در آزمایشگاه روانسنجی

الف - بر اساس حروف الفبا

 

 

ب - بر اساس نوع آزمونها

  1. لیست آزمونهای شغلی، حسی و حرکتی

  2. لیست آزمونهای استعداد

  3. لیست آزمونهای شخصیت

  4. لیست آزمونهای تحصیلی

  5. لیست آزمونهای هوش

 

ليست آزمونهاي شغلي، حسي و حركتي

به ترتیب حروف الفباء

 

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

زبان

کد

اندازه گيري حركت دستها (ابزاري)

Steadiness Tester

انگليسي

(K-27)

آزمون ابزار دستي (ابزاري)

Bennett hand-Tool Dex Terity test

انگليسي

(L-4)

آزمون استخدامي اوتيس

Otis Employment Test

انگليسي

(K-25)

آزمون استخدامي ترستون

Thurston Employment Test

انگليسي

(K-23)

آزمون استعداد براي برنامه نويس

Batteries D,Aptitudes pour Programmers

انگليسي

(K-16)

آزمون استعداد تند نويسي

Turse Shorthand Aptitude Test

انگليسي

(K-36)

آزمون استعداد تندنويسي

Stenographic Aptitude Test

انگليسي

(K-8)

آزمون استعداد صنعتي فلاناگن

Flanagan Industrial Test

انگليسي

(K-18)

آزمون استعداد ماكواري

Test D,Aptitude Mecanique de Macquarie

انگليسي

(K-13)

آزمون استعداد منشيگري

General Clerical Test

انگليسي

(K-7)

آزمون انتقال مهره هاي استرومبرگ (ابزاري)

Stromberg Dexterity Test

انگليسي

(L-3)

آزمون آمادگي

SRA Adaptability Test

انگليسي

(K-21)

آزمون بلوك چوبي بريده اكنور(ابزاري)

O'Connor Wiggly Block Test

انگليسي

(K-34)

آزمون بلوكهاي ترسيمي مينه سوتا

Devised Minnesota Paper form Board Test

انگليسي

(K-11)

آزمون پرسنلي براي كاركنان صنعتي

Personnel Test for Industry

انگليسي

(K-10)

آزمون پيچ و ميله كرافورد (ابزاري)

Grawford Small Parts Dexterity Test

انگليسي

(K-30)

آزمون تشخيص استعداد

Differential Aptitude Test

انگليسي

(K-1)

آزمون تشخيص استعداد استدلال انتزاعي

Differential Aptitude Test

انگليسي

(K-5)

آزمون تشخيص استعداد استدلال كلامي و توانايي عددي

Differential Aptitude Test

انگليسي

(K-4)

آزمون تشخيص استعداد روابط فضائي

Differential Aptitude Test

انگليسي

(K-3)

آزمون تشخيص استعداد سرعت و دقت كار دفتري

Differential Aptitude Test

انگليسي

(K-6)

آزمون تشخيص استعداد مكانيكي

Differential Aptitude Test

فارسي

(K-2)

آزمون تنظيم كار حركتي پرين (ابزاري)

Perrin Motor Coordination Test

انگليسي

(K-31)

آزمون خط كشي ويپل(ابزاري)

Wimple Tracing Board

انگليسي

(J-2)

آزمون رضایت شغلی

Job Descriptive Index (JDI)

فارسي

(K-41)

آزمون رضايت شغلي

 

فارسي

(K-37)

آزمون روابط فضائي مينه سوتا(ابزاري)

Minnesota Spatial Relations Test

انگليسي

(L-2)

آزمون روابط مكانيكي

Mechanical Comprehension

انگليسي

(K-12)

آزمون سرعت كار دستي مينه سوتا (ابزاري)

Minnesota Rate of Manipulation Test

انگليسي

(L-1)

آزمون سرعت كاردستي ويپل(ابزاري)

Wimple Tapping Bound

انگليسي

(J-1)

آزمون فلاناگن براي طبقه بندي استعدادها

SRA Flanagan Aptitude Classification Test

انگليسي

(K-17)

آزمون گيره مفتولي‌(ابزاري)

Test des Agraphes

انگليسي

(K-15)

آزمون مكانيكي

Purred Mechanical Adaptability Test

انگليسي

(K-24)

آزمون مهارتهای بینایی-حرکتی

Morrison F.Gardner

فارسي

(K-45)

آزمون ميله نشاني اكنور (ابزاري)

O'Connor Tweezers Dexterity Test

انگليسي

(K-33)

آزمون ميله نشاني پوردو(ابزاري)

Purdue Pey-Board

انگليسي

(K-29)

آزمون ميله نشاني دستي اكنور (ابزاري)

O'Conner Finger Dexterity Test

انگليسي

(K-32)

آزمون ميله نشاني گروود (ابزاري)

Grooved Pey-Board

انگليسي

(K-28)

آزمون هاي مختصر توانايي منشيگري

Short Test of Clerical Ability

انگليسي

(K-9)

آزمون هريس براي اندازه گيري مهارت يك جانبه

The Harris Test of Lateral Dominance

انگليسي

(K-14)

آزمونهاي اطلاعات در مشاغل صنعتي

Cooperative Industrial Arts

انگليسي

(K-19)

پرسشنامه استرس شغلی

Health & Safety Executive’s (HSE)

فارسي

(K-44)

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو

Osipow’s Job Stress

فارسي

(K-43)

پرسشنامه پيش بيني شغلي

Vocational Planning Inventory

انگليسي

(K-20)

پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ

Herzberg Job Satisfaction Questionnaire

فارسي

(K-42)

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

 

فارسي

(K-40)

پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد

Geldard Burnout Inventory (GBI)

فارسي

(K-38)

سنجش استعداد شغلي

Daily Vocation al Tests

انگليسي

(K-35)

سنجش استعداد مكانيكي اورورك

O'Rourke Mechanical Aptitude

انگليسي

(K-22)

سنجش سردردهاي تنشي

Tension Headache

فارسي

(K-39)

فهرست مشاغل گوردون

Gordon Occupational Check list

انگليسي

(K-26)

لرزه نگار (ابزاري)

Thermograph (Luria)

انگليسي

(J-3)

مقياس رشد حركتي لينكلن- اوزرتسكي

Lincholn-Oseretsky Motor Development Scale

فارسي

(J-4)

 

ابتدای صفحه

 

 ليست آزمونهاي تحصيلي

به ترتیب حروف الفباء

 

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

زبان

کد

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (I)

انگليسي

(M-28)

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (II)

انگليسي

(M-29)

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (III)

انگليسي

(M-30)

انطباق و هنجاريابي ازمون رياضيات ايران كي مت

 

فارسي

(M-42)

آزمون ارزيابي پايه هفتم

Seven Plus Assessment

انگليسي

(M-4)

آزمون استعداد دانشگاهي

Cooperative Academic Ability Test

انگليسي

(M-13)

آزمون استعداد رياضي

Graded Arithmetic-Mathematics Test

انگليسي

(M-31)

آزمون استعداد عددي

Basic Number Screening Test

انگليسي

(M-32)

آزمون استعداد مكانيكي و رياضي منچستر

Manchester Mechanical Arithmetic

انگليسي

(M-3)

آزمون اضطراب امتحان

 

فارسي

(M-44)

آزمون آمادگي تحصيلي متروپالتين

Metropolitan Readiness Tests

فارسي

(M-43)

آزمون پيش بيني موفقيت در جبر  

Orleans-Hanna Algebra  Prognosis Test

انگليسي

(M-34)

آزمون پيش بيني موفقيت در هندسه

Orleans-Hanna Geometry Prognosis Test

انگليسي

(M-33)

آزمون پيشرفت تحصيلي

Test De Maturate Scalaire

فرانسه

(M-19)

آزمون پيشرفت تحصيلي

Test of Academic Progress

انگليسي

(M-26)

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد

Stanford Achievement Test

انگليسي

(M-21)

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد (پيشرفته)

Stanford Achievement Test(Advanced Level)

انگليسي

(M-23)

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد (متوسط)

Stanford Achievement Test (Intermediate Level)

انگليسي

(M-22)

آزمون تشخيص نارساخواني

Test De L'Alouette

فرانسه

(M-20)

آزمون جام معلومات

Wide Range Achievement Test

انگليسي

(M-6)

آزمون چهار عمل اصلي

Arithmetic

انگليسي/ فارسي

(M-11)

آزمون خواندن ديويس

Davis Reading

انگليسي

(M-1)

آزمون فرايندهاي علمي

Processes of Science Test

انگليسي

(M-10)

آزمون فهم متون

Test De Comprehension De Testes

فرانسه

(M-12)

آزمون فهم متون منچستر

Manchester Reading Comprehension

انگليسي

(M-2)

آزمون كوتاه توانائي آموزشي

Short Test of Educational Ability

انگليسي

(M-15)

آزمون گروهي استعداد تحصيلي

Batterie D'Aptitudes Collective

فرانسه

(M-18)

آزمون مدرج حساب و رياضي

Graded Arithmetic-Mathematics

انگليسي

(M-5)

آزمون معيار زبان فرانسه

Standardized French Vocabulary(Grammar)  Test

انگليسي

(M-8)

آزمون معيار نورتمبرلاند

Northumberland Standardize Test

انگليسي

(M-7)

آزمون مهارتهاي اوليه آيوا

Iowa Test of Basic Skills

انگليسي

(M-25)

آزمون مهارتهاي علمي استنفورد

Stanford Test of Academic Skills

انگليسي

(M-24)

آزمون نهايي جامع

Comprehensive Final Examination form J

انگليسي

(M-9)

آزمونهاي مدرج پيشرفت آموزشي

Sequential Test of Educational

انگليسي

(M-14)

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی

Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A)

فارسی

(M-46)

پرسشنامه علاقه تحصيلي

School Interest Inventory

انگليسي

(M-27)

پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه

The Classroom and School Community Inventory

فارسي

(M-45)

پرسشنامه مسائل آموزشي

Questa 1 & 11

انگليسي

(M-17)

سنجش آمادگي خواندن

The Harrison-Strule Reading Readiness Profiles

انگليسي

(M-35)

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (I)

انگليسي

(M-36)

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (II)

انگليسي

(M-37)

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (III)

انگليسي

(M-38)

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (IIII)

انگليسي

(M-39)

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (IIII)

انگليسي

(M-40)

سنجش علاقه شغلي با طيف وسيع

Wide Range Interest-Opinion Test

انگليسي

(M-41)

سنجش وضع محيطي دانشگاهها

College & University Environment Scales

انگليسي

(M-16)

 

ابتدای صفحه

 

 ليست آزمونهاي شخصيت

به ترتیب حروف الفباء

 

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

زبان

کد

آزمون SCL-90

 

فارسي

(I2-9)

آزمون اضطراب

 

فارسي

(G2-36)

آزمون اضطراب حالت-صفت اسپيلبرگر(دکتراحدنویدی)

STAI-Y

فارسي

(I2-36)

آزمون اضطراب رقابت در ورزش

Sport Competition Anxiety Test(SCAT)

فارسي

(G3-46)

آزمون اضطراب زانک

 

فارسي

(I2-33)

آزمون اضطراب کتل

Cattle Anxiety Test

فارسي

(G2-7)

آزمون اعتیاد به اینترنت

Internet Addiction Test

فارسي

(G3-37)

آزمون افسردگي کودکان (مارياکواس)

 

فارسي

(I2-35)

آزمون اندريافت سالمندان

S.A.T

فارسي

(G2-8)

آزمون اندريافت کودکان (CAT)

Child  ren's Apperception Test

فارسي

(G-19)

آزمون اندريافت موضوع بلاك

Thematic Apperception Test (TAT)

فارسي

(G-18)

آزمون بازآزمائي بينائي بنتون

Benton Visual Retention Test

فارسي

(G2-11)

آزمون باليني چندمحوري ميلون 3

Million Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III)

فارسي

(G2-34)

آزمون باورهای غیرمنطقی جونز

Irrational Belilef Test (IBT)

فارسی

(G3-7)

آزمون پويائي شخصيت (DPI)

Dynamique Personnelles Images

فرانسه

(G-23)

آزمون پي-ان

Le Test Pâté-Noire

فرانسه

(G-13)

آزمون تبديل شخصيت

Le Test De Metamorphoses

فرانسه

(G-25)

آزمون تجديد نظر شده و منبع کنترل

 

فارسي

(G2-38)

آزمون تحمل ناکامي

ERTO

فارسي

(G2-27)

آزمون تداعي آزاد کنت – روزانف

Kent-Rosanoff Free Association Test

انگليسي

(G-10)

آزمون تصویر تن فیشر

 

فارسی

(G3-6)

آزمون جملات ناتمام استين

 

فارسي

(I2-22)

آزمون جملات نيمه تمام ساکس

 

فارسي

(I2-7)

آزمون جمله هاي ناتمام راتر

 

فارسي

(G2-19)

آزمون جهت گیری زندگی

Life Orientation Test (LOT)

فارسی

(G3-16)

آزمون حافظه بینایی بنتون (بازآزمایی بینایی)

Visual Retention Test

فارسی

(G2-11)

آزمون حسي و حرکتي نگرش رواني

Le Psycho diagnostic Myo kinetique

فرانسه

(G-24)

آزمون خودپنداشت بک

Beck self-concept Test (BSCT)

فارسي

(I2-8)

آزمون خودیاری اعتیاد

 

فارسی

(G3-20)

آزمون داستانهاي مصور سيموندز

Symonds Picture Story Test

انگليسي

(G-16)

آزمون دسته بندي کارت ويسکانسين

Wisconsin Card Sorting Test

فارسي

(G2-9)

آزمون راهنماي سازگاري بريستول

The Bristol Social-Adjustment

انگليسي

(G-4)

آزمون روابط عاطفي

The Object Relation Technique

انگليسي

(G-22)

آزمون روشاخ

Rorschach Test

فارسي

(G-20)

آزمون زوندي

Szondi Test

فرانسه

(G2-6)

آزمون سازگاري خانوادگي

Family Adjustment Test

انگليسي

(I-27)

آزمون سازگاري گردي

Grady adjustment Battery

انگليسي

(G-1)

آزمون شخصيت نوع AوB

 

فارسي

(G2-35)

آزمون شخصيتي بايچمن

 

فارسي

(G2-22)

آزمون شخصيتي کرنل (فرم2N  )

 

فارسي

(G2-24)

آزمون شخصيتي نئو

NEO

فارسي

(I2-31)

آزمون شخصيتي وودورث

 

فارسي

(G2-23)

آزمون عزت نفس آيزنک

 

فارسي

(I2-32)

آزمون عزت نفس کوپر اسميت

 

فارسي

(I2-10)

آزمون فرافکني زولگير

Test Zulliger

فرانسه

(G-21)

آزمون قصه سازي از روي تصوير

Make a Picture Story Test

انگليسي

(G-17)

آزمون کاليفرنيا جهت سنجش قابليت اجتماعي کودکان

California Preschool Social

Competency Scale

فارسي

(I-21)

آزمون کمرويي

 

فارسي

(G2-37)

آزمون گشتالت حرکتي بندر

Bender Motor Gestalt Test

فارسي

(G-14)

آزمون ناکامي رزنوايک

Test de Frustration de Rosenzwig

فارسي

(G2-4,5)

آزمون نگرش به تغذیه (EAT-26)

The Eating Attitudes Test

فارسي

(G3-36)

آزمون ويگوتسکي

Vigotsky Test (Concept Formation Test)

فارسي

(I2-1)

آزمون هيجان خواهي زاکرمن

 

فارسي

(I2-37)

بررسي ارزشها (آلپورت، ورنون و ليندزي)

Study of Values

فارسي

(I-11)

پرسشنامه 16 عاملي شخصيت (فارسي)

16 Personality factor Questionnaire

فارسي

(G-7)

پرسشنامه ابعاد طبايع ثرانديک

Thorndike Dimensions of Temperament

انگليسي

(G-9)

پرسشنامه ابعاد هویت

Aspect of Identity Questioner

فارسی

(G3-12)

پرسشنامه اخلاق گروهي

Group Cohesiveness

انگليسي

(I-28)

پرسشنامه ارزشهاي شخصي

 

فارسي

(I-31)

پرسشنامه استرس

 

فارسي

(I2-18)

پرسشنامه استرس ادراک شده

Perceived Stress Scale

فارسی

(G3-21)

پرسشنامه استرس هری

Hari’s Stress Inventory

فارسی

(G3-1)

پرسشنامه استفاده بهينه از وقت

 

فارسي

(I2-17)

پرسشنامه اضطراب سخنرانی

The Speech Anxiety Thoughts Inventory (SATI)

فارسی

(G3-28)

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

To Believe at Extravagant

فارسي

(G2-17)

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ

Goldberg Depression Scale

فارسی

(G3-24)

پرسشنامه افسردگي بک (BDI)

Beck Depression Inventory

فارسي

(G-11)

پرسشنامه امیدواری اشنایدر

Hope Scale

فارسي

(G3-42)

پرسشنامه انگیزش درونی

Intrinsic Motivation Inventory

فارسي

(G3-43)

پرسشنامه ايمني وعدم ايمني

Security-Insecurity Inventory

انگليسي

(G-27)

پرسشنامه بازخورد درباره توسعه صنعتي

Attitudes Toward Industrialization

انگليسي

(I-26)

پرسشنامه باور هراس گرینبرگ

The Panic Belief Inventory

فارسی

(G3-25)

پرسشنامه باورهای وسواسی

Obsessive Belives Questionnair (OBQ)

فارسی

(G3-32)

پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت کودکان و نوجوانان

Strengh and Difficulties Questionnaire (SDQ)

فارسی

(G2-44)

پرسشنامه بيماريهاي شخصيت

Personality and Personal Illness Questionnaires

انگليسي

(G-26)

پرسشنامه پذيرش اجتماعي

 

فارسي

(I2-34)

پرسشنامه پرخاشگری

AGQ

فارسي

(G2-41)

پرسشنامه ترس

FCL

فارسي

(I2-39)

پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان

The Screen For Child Anxiety Related Emotional Disorders Scale (SCARED)

فارسی

(G3-17)

پرسشنامه تشخيص هيجان و احساسات

 

فارسي

(I2-19)

پرسشنامه تصويري بررسي ارزشها

Pictorial Study of Values

انگليسي

(I-25)

پرسشنامه تصويري خودسنجي

Pictographic Self Rating Scale

انگليسي

(I-29)

پرسشنامه جديد آيزنک(نوجوانان)

The New Junior Maudsly Inventory

فارسي

(I-19)

پرسشنامه جو ورزشی

The Sport Climate Questionnaire(SCQ)

فارسي

(G3-45)

پرسشنامه چندوجهي شخصيت مينه سوتا (MMPI)

Minnesota Multiphase Personality Inventory

فارسي

(G-6)

پرسشنامه خشم اسپيلبرگر

STAXI-2

فارسي

(G2-42)

پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان

Children’s Inventory of Anger

فارسی

(G2-46)

پرسشنامه خود بيمارانگاري

 

فارسي

(G2-21)

پرسشنامه خودپنداره

SCQ

فارسي

(G2-26)

پرسشنامه خودشناسي

 

فارسي

(I2-16)

پرسشنامه دانشگاهي سازگاري تحصيلي

College Inventory of Academic Adjustment

انگليسي

(G2-2)

پرسشنامه درونگرائي و برونگرائي

 

فارسي

(I2-14)

پرسشنامه راهنماي نيازهاي دانش آموزان دبيرستاني

GNI

فارسي

(G2-31)

پرسشنامه راهنمايي افراد براي موقعيتهاي استرس زا

Coping Inventory for Stressful Situation

انگليسي

(I2-25)

پرسشنامه رضايت زناشوئي

Enrich

فارسي

(I2-2)

پرسشنامه رغبت دانش آموز

What I Like to Do?

انگليسي

(I-14)

پرسشنامه رغبتهاي شغلي ادينبورد

The APU occupational Inventory

انگليسي

(I-12)

پرسشنامه رفتاری راتر کودکان (فرم والدین و معلم)

Rutter’s Behavior Scale for Children

فارسی

(G2-43)

پرسشنامه روان شناختي کاليفرنيا

California Psychological Inventory

فارسي

(I-22)

پرسشنامه روان شناسي رانندگي

 

فارسي

(G2-12)

پرسشنامه سازگاري

Compatibility

فارسي

(G2-15)

پرسشنامه سازگاري ازدواج فرم الف و ب

 

فارسي

(G2-33)

پرسشنامه سازگاري بٍل

The Adjustment inventory (by Bell)

فارسي

(I-23)

پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني

AISS

فارسي

(I2-23)

پرسشنامه سلامت عمومي

GHQ

فارسي

(I2-5)

پرسشنامه سنجش نگرشهای مذهبی (اسلام شیعی)

Religion Assessment Questionnaire

فارسی

(G3-9)

پرسشنامه سنخ نمای مایرز-بریگز(تیپ های شخصیت)

Myers-Bringgs Type Indicator(MBTI)

فارسي

(G3-41)

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

Oxford happiness Inventory

فارسی

(G3-11)

پرسشنامه شجاعت

 

فارسي

(G2-14)

پرسشنامه شخصيت برنروتر

The Personality Inventory

انگليسي

(G-8)

پرسشنامه شخصيتي آيزنک – بزرگسال

The Eysenck personality Inventory (EPI)

فارسي

(I-15)

پرسشنامه شخصيتي آيزنک(کودکان وبزرگسالان)(فرم 48سوالي کوتاه شده)

Eysenck Personallity Questionaire

فارسي

(I-20)

پرسشنامه شخصيتي آيزنک-عقب ماندگان ذهني

The Eysenck-Withers

فارسي

(I-17)

پرسشنامه شخصيتي آيزنک-کودکان

Junior Eysenck Personality (JEPI)

فارسي

(I-16)

پرسشنامه شخصيتي چند جنبه اي برن رويتر

 

فارسي

(G2-40)

پرسشنامه شخصيتي روان نژندي

KNPI

فارسي

(I2-24)

پرسشنامه شخصيتي مودزلي

The Eysenck-Withers

فارسي

(I-18)

پرسشنامه شکيبايي

 

فارسي

(G2-13)

پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم

 

فارسي

(I2-15)

پرسشنامه علاقه به ماديات

Interest in Material Things

فارسي

(G2-16)

پرسشنامه علاقه ترستون

Thurston Interest Schedule

انگليسي

(I-9)

پرسشنامه علاقه حرفه اي کودر

Kuder Occupational Interest Survey

انگليسي

(I-4)

پرسشنامه علاقه شخصي ادوارد

Edwards Personal Preference Schedule

انگليسي

(I-1)

پرسشنامه علاقه شغلي استرانگ

Strong Vocational Interest Blank

انگليسي

(I-8)

پرسشنامه علاقه شغلي برنارد

Brainard Occupational Preference

انگليسي

(I-6)

پرسشنامه علاقه شغلي کودر

Kuder Preference Record Vocational

انگليسي

(I-5)

پرسشنامه علاقه شغلي مينه سوتا

Minnesota Vocational Interest Inventory

انگليسي

(I-7)

پرسشنامه علاقه عمومي کودر

Kuder E.General Interest Survey

انگليسي

(I-3)

پرسشنامه علاقه کودر

Kuder Preference Record

انگليسي

(I-2)

پرسشنامه قدرت تخيل

 

فارسي

(I2-20)

پرسشنامه قدرت رهبري

 

فارسي

(G2-20)

پرسشنامه قدرت ريسک

 

فارسي

(I2-11)

پرسشنامه کنترل خشم

 

فارسي

(I2-13)

پرسشنامه کیفیت خواب(PSQI)

Pittsburg Sleep Quality Index

فارسی

(G3-2)

پرسشنامه کيفيت زندگي

Quality of life Questionnaire

انگليسي

(I2-26)

پرسشنامه محبوبيت

 

فارسي

(I2-12)

پرسشنامه مشاوره اي مينه سوتا

Minnesota Counseling Inventory

انگليسي

(I-10)

پرسشنامه مقياس عشق

 

فارسي

(I2-3)

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی

 

فارسی

(I-33)

پرسشنامه مهارتهای هشیاری فراگیر کنتاکی

Kentucky Inventory Of Mindfulness Skill (KIMS)

فارسي

(G3-38)

پرسشنامه مينه سوتا براي مطالعه بازخورد آموزگاران

Minnesota Teacher Attitude Inventory

انگليسي

(G-5)

پرسشنامه نقش جنسیتی بم

Ben Sex-Role Inventory

فارسی

(G3-3)

پرسشنامه نگرش فرزند به والدین

 

فارسی

(G2-45)

پرسشنامه و نمودار شخصي گوردون

Gordon Personal Profile & Gordon Persona Inventory

انگليسي

(I-24)

پرسشنامه وابستگی به نیکوتین (سیگار)فاگرستروم

Measuring Nicotine Dependence

فارسی

(G3-19)

پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی

Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory

فارسی

(G3-33)

پرسشنامه وسواس فکری-عملی ییل براون

Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale(Y-Bocs)

فارسی

(G3-34)

پرسشنامه وسواس مذهبی

PIOS

فارسي

(I2-40)

پرسشنامه هوشیاری فرایبورگ

Freiburg Mind Fulness Inventory (FMI)

فارسی

(G3-22)

تشخيص ابعاد ADHD جوانان

Conner's Adult ADHD Rating Scales (CAARS)

انگليسي

(I2-28)

تصاوير فرافکن پيکفورد

Pick ford Projective Pictures

انگليسي

(G-15)

تفکر انتقادي واتسون

Watson-Glaser Critical Thinking

فارسي

(I-30)

چک ليست بهداشت رواني

MHC

فارسي

(G2-39)

چک ليست خلاقيت جانسون

 

فارسي

(I2-21)

راهنماي رغبت سنج تحصيلي-شغلي

Holland Questionnaire

فارسي

(I2-4)

روابط بين رفتار و سيستم عصبي

Tower of London Drexel University (TOLDX)

انگليسي

(I2-29)

زمینه یابی ارزشهای ادواری شوارتز

Schwartz values Survey

فارسی

(I-32)

زمینه یابی ارزشهای ادواری شوارتز

Schwartz values survey

فارسی

(I-32)

سنجش ابعاد اصلي اضطراب نوجوانان

Multidimensional Anxiety Scale of Children (MASC)

انگليسي

(I2-30)

سنجش خصوصيات شخصي براساس کار

Orpheus

انگليسي

(2I-27)

شاخص روابط خانوادگي

Family Relations Indicator

انگليسي

(G-2)

فهرست اختلال استرس پس از ضربه

The Post traumatic Stress Disorder Checklist (PCL)

فارسی

(G3-30)

فهرست گرایش به قدرت

 

فارسی

(G3-27)

فهرست مسايل موني

Mooney problem Checklist

انگليسي

(G-3)

مقیاس اضطراب امتحان ساراسون

Sarason Test Anxiety Scale

فارسی

(G3-29)

مقیاس اضطراب بک

Beck Anxiety Inventory

فارسی

(G3-14)

مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (نسخه والدین وکودک)

Spence Children’s Anxiety Scale

فارسی

(G3-35)

مقیاس اضطراب مرگ

Death-Related Anxiety Scale

فارسی

(G3-31)

مقیاس اضطراب ورزشی

Soirt Anxiety Scale

فارسي

(G3-44)

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس

The Depression Anxiety Stress Scale (DASS)

فارسی

(G3-8)

مقیاس تنهایی آشر(کودکان)

The Lonelilness Scale

فارسي

(G3-39)

مقیاس جهت گیری اسناد عمومی

General Causality Orientation Scale (GCOS)

فارسی

(G3-15)

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

Alport Religious Context Scale

فارسی

(G3-5)

مقیاس حل مشکل خانواده

Family Problem Solving Scale

فارسی

(G3-4)

مقیاس خودکنترلی

Self-Control Scale

فارسي

(G3-40)

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان

Children’s Inventory of Anger

فارسی

(G3-23)

مقیاس سنجش افکارخودکشی بک(BSSI)

Beck suicide scale Ideation

فارسي

(I2-38)

مقیاس صمیمیت

 

فارسی

(G3-26)

مقیاس عزت نفس روزنبرگ

Rosenberg’s Self-Esteem Scale

فارسی

(G3-10)

مقیاس کنترل عواطف

Affective Control Scale

فارسي

(G3-47)

مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین

The Nicotine Dependence Syndrome Scale

فارسی

(G3-18)

مقیاس نیازهای اساسی روان شناختی

Basic Psychological Needs Scales

فارسی

(G3-13)

مقياس احساس امنيت کودک

The Flint In font Security Scale 

انگليسي

(G2-1)

مقياس ارزشهاي شغلي و خانوادگي (دانشجويان دختر)

 

فارسي

(G2-32)

مقياس ارزيابي روانپزشکي ويتنبورن

Wittenborn psychiatric Rating Scale

فرانسه

(G-12)

مقياس خود پنداره کودکان

CSCS

فارسي

(G2-25)

مقياس خودپنداري راجرز

 

فارسي

(I2-6)

مقياس خودسنجي التزام عملي به اعتقادات اسلامي

 

فارسي

(G2-29)

مقياس درجه بندي اضطراب هاميلتون

HRSA

فارسي

(G2-30)

مقياس درجه بندي رفتار دانش آموز

D.E.S.B

فرانسه

(I-13)

مقياس سازگاري بيمار با بيمارستان

Hospital Adjustment Scale

انگليسي

(G2-3)

مقياس سنجش افسردگي هميلتون

 

فارسي

(G2-18)

مقياس عزت نفس پپ

 

فارسي

(G2-28)

مقياس کنترل دروني- بيروني راتر

Ratter's Locus of Control Scale

فارسي

(G2-10)

 

 

ابتدای صفحه

 

ليست آزمونهاي هوش

به ترتیب حروف الفباء

 

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

زبان

کد

آزمون استعداد تحصيلي عالي

College Qualification Test

انگليسي

(E -17)

آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن

Kuhlmann-Anderson Test

انگليسي

(E -11)

آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن

Kuhlmann-Anderson Test

انگليسي

(E -12)

آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن

Kuhlmann-Anderson Test

انگليسي

(E -13)

آزمون استعداد روانی اوتیس

Otis Quick-Scoring Mental Ability

انگليسي

(E -7)

آزمون استعداد روانی اوتیس

Otis Self Administering Test (Form A)

انگليسي

(E -7)

آزمون استعداد كلي منچستر

Manchester General Ability (Serios.1)

انگليسي

(E -15)

آزمون استعداد كلي منچستر

Manchester General Ability (Serios.2)

انگليسي

(E -16)

آزمون اصلاح شده آلفا

Modified Alfa Examination (Form 9)

انگليسي

(E -5)

آزمون اصلاح شده بتا

Revised Beta Examination

انگليسي

(E -6)

آزمون ترسيم آدمك گوديناف

Goodenough-Harris Drawing Test

انگليسي/ فارسي

(E -22)

آزمون تصويري هوش

Pictorial Test of Intelligence

انگليسي

(F -7)

آزمون تفكر گلشين شيرر

Goldstien-Scheere Test

انگليسي

(E -30)

آزمون تكميل تصاوير     

 

فارسي

(E -23)

آزمون تكميل تصاوير هيلي

Healy Pictorial Completion II

انگليسي

(E -29E)

آزمون توانشهاي نخستين

Primary Mental Abilities (PMA)

انگليسي

(E -9)

آزمون چند وجهي استعداد

The Multi Aptitude Test

انگليسي

(E -10)

آزمون رشد گزل

Gesell Developmental Schedule

انگليسي

(F -6)

آزمون سوگن

Seguin-Godard

انگليسي

(E -29B)

آزمون سيگوئن

Seguin-Goddard Formbord

انگليسي

(F -8)

آزمون طبقه بندی عمومی ارتش

Army General Classification Test

انگليسي

(E -4)

آزمون طبقه بندی وسمن

Wes man Personnel Classification Test

انگليسي

(E -2)

آزمون کوتاه کنت برای سنجش هوش کلی

Kent Series Emergency Scale

انگليسي

(E-1)

آزمون مراحل هوشي حسي وحركتي

Les Etapes De L'Intelligence

فرانسه

(F -3)

آزمون مكعبهاي نوكس

Knox Cube Test

انگليسي

(E -29A)

آزمون موزائيك ژيل

 

فارسي

(E -32)

آزمون هوش دانشيل

Dane shill Intelligence Test

انگليسي

(E -14)

آزمون هوش سانتوچي (4الي6ساله)

 

فارسي

(E -33)

آزمون هوش کارلتون

The Carlton Intelligence Test No.1, No.2

انگليسي

(E -3)

آزمون هوش هيجاني (20سئوالي)

 

فارسي

(E -31)

آزمون هوش هيجاني (90سئوالي)

 

فارسي

(E -28)

آزمون هوش هيجاني بارون

Baron Emotional Quotient Inventory Youth Version

انگليسي

(E -26)

پرسشنامه هوش اجتماعی

Social Intelligence Questionnaire

فارسي

(E -34)

سنجش توانائيهاي شناختي

Cognitive Abilities Test Primary Batteries (Form 1)

انگليسي

(E -20)

سنجش توانائيهاي شناختي

Cognitive Abilities Test Primary Batteries (Form 2)

انگليسي

(E -21)

سنجش عمل هوشمندانه (آزمون تاكتيك ويسلر)

The Whistler Strategy Test

انگليسي

(E -19)

مجموعه آزمون شناختي تشخيصي كي

Cognitive Diagnostic Battery (Stanley R.Kay)

فارسي

(E -25)

مقياس امتيازي آرتور

Arthur Point Scale

انگليسي

(E -29)

مقياس پيش دبستاني مينه سوتا

Minnesota Preschool Scale

انگليسي

(F -5)

مقياس خودسنجي هوش هيجاني

Emotion Intelligence Scale

فارسي

(E -27)

مقياس رشد اجتماعي وينلاند

Vineland Social Maturity Scale

فارسي

(E -18)

مقياس عقلي مريل – پالمر

Merril-Palmer Scale of Mental Test

انگليسي

(F -2)

مقياس وكسلر بلويو‌ (WISC)

The Wechsler-Bellevue Intelligence Scale

انگليسي/ فارسي

(H-3)

مقياس هوشي آر-بي-كتل (مقياس 2و3- فرمهاي A و B)

 

فارسي

(E -24)

هوش آزمای مختلط ژیل

Test Mosaiquce De Gill

انگليسي

(E -8)

هوش آزماي استنفورد-بينه

Stanford-Binet Intelligence Scale

انگليسي

(F -1)

هوش آزماي كاتل براي شيرخوارگان

Cattell Infant Intelligence Scale

انگليسي

(F -4)

هوش آزماي وكسلر براي بزرگسالان(WAIS)

Wechsler Adult Intelligence Scale

انگليسي/ فارسي

(H-4)

هوش آزماي وكسلر براي خردسالان

Wechsler Intelligence for Children

انگليسي/ فارسي

(H-2)

هوش آزماي وكسلر براي گروههاي كودكستاني و دبستاني(WPPSI)

Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence

انگليسي/ فارسي

(H-1)

مقياس بين المللي هوش كاركردي ليتر

Liter International Performance Scale

انگليسي/ فارسي

(H-5)

سنجش هوش كلي ارتور

The Arthur Adaptation of the Leiter

انگليسي

(H-5)

مقياس كاركرد بورلي-اولرن

Echelle De Performance Borelli-Oleron

انگليسي

(H-6)

 

 ابتدای صفحه

ليست آزمونهاي استعداد

به ترتیب حروف الفباء

 

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

زبان

کد

 

Interpretation De Dessins

فارسي

(C-13)

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Primary I Battery)

انگلیسی

(C-24)

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Primary II Battery)

انگليسي

(C-25)

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential  (Elementary Battery)

انگليسي

(C-26)

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Advanced I Battery)

انگليسي

(C-27)

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Advanced II Battery)

انگليسي

(C-28)

ازمون سنجش ظرفیت یادگیری

Dominion Group test of Learning Capacity

انگليسي

(C-32)

آزمون ادراک فوق حسی

Extera Sensory Perception

انگلیسي

(C-4)

آزمون ادراک فوق حسی

ESP Test Kit

انگلیسي

(C-5)

آزمون استدلال آندره ویدال

Test De Raisonnement

فرانسه

(A -2)

آزمون استدلال تصویری

SRA Pictorial Reasoning Test

فرانسه

(A -21)

آزمون استعداد پینتر-کانیگهام

Pinter-Cunningham Test (form A)

انگليسي

(C-35)

آزمون استعداد غیر کلامی

SRA Non Verbal form

انگليسي

(C-19)

آزمون استعداد موسیقی سیشور

Seashore Measuresaf Musical Talents

انگلیسي

(C-1)

آزمون استعداد هنری هورن

Horn Art Aptitude Inventory

انگلیسي

(C-3)

آزمون استعداد یادگیری زبان خارجی پیمسر

Pimsleur Language Aptitude Battery

انگليسي

(C-36)

آزمون اشکال مشابه

Test Des Formes Identiques

فرانسه

(A -8)

آزمون انگیزه پیشرفت

 

فارسي

(C-47)

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

 

فارسي

(C-48)

آزمون انگیزه پیشرفت(فرافکن دئومونها)

 

فارسي

(C-46)

آزمون آفرینندگی(ارتباط عناصرهمخوان)

Remote Associate Test

انگليسي

(C-34)

آزمون آمادگی ذهنی ترستون

Turnstone Test mental Alertness

انگليسي

(C-20)

آزمون تبدیل اعداد به علامات

Digit-Symbol Test

انگليسي

(A -10)

آزمون تشکیل مفاهیم ذهنی هانفمن-کاسانین

Kasanin-Honfmann

فارسي

(C-12)

آزمون تطبیق اشکال و لغات

Test De Vocabularies En Images

انگليسي

(C-16)

آزمون تکمیل تصاویر هیلی

Healy Pictorial Completion Test

انگليسي

(A-36)

آزمون تن شناسی

Test de Schema Corporal

انگليسي

(C-17)

آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون

Otis- Lennon Mental Ability Test

انگليسي

(C-21)

آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون

Otis- Lennon Mental Ability Test

انگليسي

(C-23)

آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون(مقدماتی 1و2)

Otis- Lennon Mental Ability Test

انگليسي

(C-22)

آزمون توانش های نخستین: استعداد عددی

Aptitudes Mentales Primaries

فرانسه

(A -5)

آزمون توانش های نخستین: استعداد فضایی

Test De Aptitudes Mentals Primaries

فرانسه

(A -6)

آزمون ثبات ماده

Conserempf Feature Profile Test

انگليسي

(A-27)

آزمون حافظه بصری کیم کاراد

 

فارسی

(C-41)

آزمون حافظه طراحی

Memory-For-Designs Test

انگلیسی

(C-38)

آزمون حافظه کلامی و عددی

 

فارسي

(C-43)

آزمون خلاقیت عابدی

 

فارسی

(C-42)

آزمون د- 48 (دومینوها)

Test D-48

فرانسه/ فارسی

(A-25)

آزمون د-70

Test D-70

انگليسي

(C-15)

آزمون دستور گیری

Test  Des Consigns

انگليسي

(C-18)

آزمون رشد ادراک بصری

Developmental Test of visual Perception

انگليسي

(C-14)

آزمون رشد عمومی

P.I.P Developmental Charts

انگلیسی

(C-37)

آزمون رشد میل استون

Checklist of Developmental Milestones

فارسي

(C-45)

آزمون ریون پیشرفته

Advanced Progressive Matrices

انگليسي/فارسی

(A -17)

آزمون سازندگی سه بعدی

Test de Praxie Constructive

فرانسه

(B-2)

آزمون سنجش ظرفیت یادگیری

Dominion Group test of Learning Capacity

انگليسي

(C-30)

آزمون سنجش ظرفیت یادگیری

Dominion Group test of Learning Capacity

انگليسي

(C-31)

آزمون شخصیت خلاق(مخصوص مدیران)

The Creative Personality Test

فارسی

(C-39)

آزمون شفاهی هوش

Non-Readers Intelligence Test

انگلیسي

(C-7)

آزمون غیرکلامی طبقه بندی روانی

Test Non-Verbal de Classification

فرانسه

(A -4)

آزمون قضاوت هنری میر

The Meier Art Test

انگلیسي

(C-2)

آزمون کلامی طبقه بندی روانی

Test verbal De Classification General

فرانسه

(A -3)

آزمون گودیناف هریس

Good enough Draw-A-Man Test

انگليسي

(A-37)

آزمون معانی لغات

Test De vocabularies

فرانسه

(A-1)

آزمون مفهوم احتمالات

Notions

انگليسي

(A-28)

آزمون مقایسه حروف و اعداد

Test De Collationnement

فرانسه

(A -9)

آزمون مکعبهای کوهس

Test Des Cubes de Kohs

انگلیسی/ فارسی

(A-24)

آزمون مینه سوتا برای تشخیص افتراقی ناگویایی

Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia Talents

انگلیسي

(C-10)

آزمون نیمرخ ناکس-کمف

Knox-Kempf Feature Profile Test

فرانسه

(A -22)

آزمون هوش

Oral-Verbal Intelligence Test

انگلیسي

(C-8)

آزمون هوش الکساندر

Alexander Passalong Tesg

فرانسه

(A-23)

آزمون هوش کلی

Moray House Picture

انگلیسی

(A -20)

آزمون هوش کلی کتل

Test D'Intelligence De R.B.Cattell

فرانسه

(A-26)

آزمونهای پروتئوس

Porteus Test-Vineland Revision

انگليسي

(A-29)

آمون گرده های محسوس

Matrix Concrete

انگلیسی

(A -19)

پرسشنامه حالتهای فراشناختی

State Metacognitive Inventory

فارسي

(A-44)

پرسشنامه خلاقیت

CREE

فارسي

(C-50)

پرسشنامه خودگردانی تمرین ورزشی

Exercise Self-Regulation Questionnaire

فارسي

(C-51)

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

MSLQ

فارسي

(A-48)

پرسشنامه رویکردهای مطالعه (دانش آموزان)

The Approaches to Study Inventory

فارسي

(A-47)

پرسشنامه سبکهای یادگیری(ILS)

Inventory Learning Styles

فارسي

(A-49)

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری

 

فارسي

(A-45)

پرسشنامه عادتهای مطالعه

 

فارسي

(C-49)

پرسشنامه قضاوت اخلاقی کودکان

 

فارسي

(A-38)

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت (شیفر)

CAS

فارسي

(A-40)

پرسشناه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن(MARSI)

The Metacognitive Awareness of Strategies Inventory(MARSI)

فارسي

(A-46)

تجسم میخهای حرکتی

Representation des courbes Micaniques

فرانسه

(B-3)

جعبه معمای هیلی

Healy-Fernald Puzzle Box

انگليسي

(A-34)

حافظه اشکال

Memoir Des Figures Complex

فرانسه

(A -11)

حافظه تصویر شکلی (آندره ری-کپی و بازپدیدآوری اشکال هندسی پیچیده)

Test De Copie D'une Figure Complex

فرانسه

(A -12)

دستگاه ترسیم وارونه ویپل

Wipple Mirror Drawing Apparatus

انگلیسي

(B-5)

دستگاه تنظیم کارتها

Card Sorting Box

انگلیسی

(B-4)

دستگاه سنجش استعداد ادراکی-حرکتی

Rotary Pursuit Apparatus Test

انگلیسی

(B-1)

دستگاه یادگیری یرکیس

Yerkes Multiple Choice Apparatus

انگليسي

(A-35)

دستور آزمایش ناگویایی

Examining for Aphasia

انگلیسي

(C-9)

ریون رنگی(فرم کودکان)

Colored Progressive Matrices

انگليسي/فارسی

(A -15)

ریون فرم 2(بزرگسالان)

Standard Progressive Matrices

انگليسي/فارسی

(A -16)

سلامت مفاهیم

Concept Mastery Test

انگلیسي

(C-6)

سنجش خلاقیت تورنس

Torrance Test of Creative Thinking

انگليسي

(C-33)

سیستم سنجش استعداده&#