شورای راهبردی موسسه

  اعضای شورا

  وظایف شورا

  ریاست موسسه

گروه های تخصصی و همکاران

  اعضای هیات علمی

  کارشناسان موسسه

  همکاران مدعو

امکانات موسسه

  آزمایشگاه روانسنجی

  کلینیک روانشناسی

  کتابخانه

درباره موسسه

    تاریخچه و اهداف

    اساسنامه

 

آموزشی و پژوهشی

  تحقیقات و پژوهشها

  تفاهمنامه ها

  آموزشهای مجازی

  دوره ها و کارگاه ها

سایر موارد

  مجله علمی پژوهشی

  پیوندهای مفید

  ارتباط با ما

  اخبار و تصاویر

 

 

لیست برخی از آزمونهای موجود  در آزمایشگاه روانسنجی

الف - بر اساس نوع آزمونها

 

ب -  بر اساس حروف الفبا

الف - آ - ب،پ - ت - ج،چ،ح - د،ر - س،ش - ط،ف،گ،ل - م - ه

 

 

 

الف

 ابتدای صفحه

ردیف

نام آزمون به فارسي

نام آزمون به انگليسي

نوع آزمون

   1      

 

Interpretation De Dessins

استعداد

      2      

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Primary I Battery)

استعداد

   3      

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Primary II Battery)

استعداد

   4      

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential  (Elementary Battery)

استعداد

      5      

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Advanced I Battery)

استعداد

      6      

ارزشیابی استعداد یادگیری

Analysis of Learning Potential (Advanced II Battery)

استعداد

   7      

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (I)

تحصیلی

   8      

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (II)

تحصیلی

   9      

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (III)

تحصیلی

 

آ

 ابتدای صفحه

      1      

آزمون SCL-90

 

شخصيت

      2      

آزمون ابزار دستي (ابزاري)

Bennett hand-Tool Dex Terity test

شغلی

   3      

آزمون ادراک فوق حسی

Extera Sensory Perception

استعداد

   4      

آزمون ادراک فوق حسی

ESP Test Kit

استعداد

   5      

آزمون ارزيابي پايه هفتم

Seven Plus Assessment

تحصیلی

   6      

آزمون استخدامي اوتيس

Otis Employment Test

شغلی

      7      

آزمون استخدامي ترستون

Thurston Employment Test

شغلی

      8      

آزمون استدلال آندره ویدال

Test De Raisonnement

استعداد

      9      

آزمون استدلال تصویری

SRA Pictorial Reasoning Test

استعداد

 10     

آزمون استعداد براي برنامه نويس

Batteries D,Aptitudes pour Programmers

شغلی

 11     

آزمون استعداد پینتر-کانیگهام

Pinter-Cunningham Test (form A)

استعداد

 12     

آزمون استعداد تحصيلي عالي

College Qualification Test

هوش

 13     

آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن

Kuhlmann-Anderson Test

هوش

 14     

آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن

Kuhlmann-Anderson Test

هوش

 15     

آزمون استعداد تحصيلي كولمن اندرسن

Kuhlmann-Anderson Test

هوش

 16     

آزمون استعداد تند نويسي

Turse Shorthand Aptitude Test

شغلی

 17     

آزمون استعداد تندنويسي

Stenographic Aptitude Test

شغلی

 18     

آزمون استعداد دانشگاهي

Cooperative Academic Ability Test

تحصیلی

 19     

آزمون استعداد روانی اوتیس

Otis Quick-Scoring Mental Ability

هوش

 20     

آزمون استعداد روانی اوتیس

Otis Self Administering Test (Form A)

هوش

    21     

آزمون استعداد رياضي

Graded Arithmetic-Mathematics Test

تحصیلی

 22     

آزمون استعداد صنعتي فلاناگن

Flanagan Industrial Test

شغلی

    23     

آزمون استعداد عددي

Basic Number Screening Test

تحصیلی

 24     

آزمون استعداد غیر کلامی

SRA Non Verbal form

استعداد

 25     

آزمون استعداد كلي منچستر

Manchester General Ability (Serios.1)

هوش

 26     

آزمون استعداد كلي منچستر

Manchester General Ability (Serios.2)

هوش

    27     

آزمون استعداد ماكواري

Test D,Aptitude Mecanique de Macquarie

شغلی

    28     

آزمون استعداد مكانيكي و رياضي منچستر

Manchester Mechanical Arithmetic

تحصیلی

    29     

آزمون استعداد منشيگري

General Clerical Test

شغلی

 30     

آزمون استعداد موسیقی سیشور

Seashore Measuresaf Musical Talents

استعداد

 31     

آزمون استعداد هنری هورن

Horn Art Aptitude Inventory

استعداد

 32     

آزمون استعداد یادگیری زبان خارجی پیمسر

Pimsleur Language Aptitude Battery

استعداد

 33     

آزمون اشکال مشابه

Test Des Formes Identiques

استعداد

 34     

آزمون اصلاح شده آلفا

Modified Alfa Examination (Form 9)

هوش

 35     

آزمون اصلاح شده بتا

Revised Beta Examination

هوش

 36     

آزمون اضطراب

 

شخصيت

    37     

آزمون اضطراب امتحان

 

تحصیلی

    38     

آزمون اضطراب حالت-صفت اسپيلبرگر(دکتراحدنویدی)

STAI-Y

شخصيت

    39     

آزمون اضطراب رقابت در ورزش

Sport Competition Anxiety Test(SCAT)

شخصيت

    40     

آزمون اضطراب زانک

 

شخصيت

    41     

آزمون اضطراب کتل

Cattle Anxiety Test

شخصيت

    42     

آزمون اعتیادبه اینترنت

Internet Addiction Test

شخصيت

 43     

آزمون افسردگي کودکان (مارياکواس)

 

شخصيت

 44     

آزمون انتقال مهره هاي استرومبرگ (ابزاري)

Stromberg Dexterity Test

شغلی

 45     

آزمون اندريافت سالمندان

S.A.T

شخصيت

 46     

آزمون اندريافت کودکان (CAT)

Child  ren's Apperception Test

شخصيت

 47     

آزمون اندريافت موضوع بلاك

Thematic Apperception Test (TAT)

شخصيت

    48     

آزمون انگیزه پیشرفت

 

استعداد

 49     

آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس

 

استعداد

    50     

آزمون انگیزه پیشرفت(فرافکن دئومونها)

 

استعداد

 51     

آزمون آفرینندگی(ارتباط عناصرهمخوان)

Remote Associate Test

استعداد

 52     

آزمون آمادگی ذهنی ترستون

Turnstone Test mental Alertness

استعداد

 53     

آزمون آمادگي

SRA Adaptability Test

شغلی

    54     

آزمون آمادگي تحصيلي متروپالتين

Metropolitan Readiness Tests

تحصیلی

 55     

آزمون بازآزمائي بينائي بنتون

Benton Visual Retention Test

شخصيت

    56     

آزمون باليني چندمحوري ميلون 3

Million Clinical Multiaxial Inventory-III (MCMI-III)

شخصيت

    57     

آزمون باورهای غیرمنطقی جونز

Irrational Belilef Test (IBT)

شخصيت

    58     

آزمون بلوك چوبي بريده اكنور(ابزاري)

O'Connor Wiggly Block Test

شغلی

    59     

آزمون بلوكهاي ترسيمي مينه سوتا

Devised Minnesota Paper form Board Test

شغلی

 60     

آزمون پرسنلي براي كاركنان صنعتي

Personnel Test for Industry

شغلی

 61     

آزمون پويائي شخصيت (DPI)

Dynamique Personnelles Images

شخصيت

 62     

آزمون پي-ان

Le Test Pâté-Noire

شخصيت

 63     

آزمون پيچ و ميله كرافورد (ابزاري)

Grawford Small Parts Dexterity Test

شغلی

    64     

آزمون پيش بيني موفقيت در جبر

Orleans-Hanna Algebra  Prognosis Test

تحصیلی

    65     

آزمون پيش بيني موفقيت در هندسه

Orleans-Hanna Geometry Prognosis Test

تحصیلی

 66     

آزمون پيشرفت تحصيلي

Test De Maturate Scalaire

تحصیلی

 67     

آزمون پيشرفت تحصيلي

Test of Academic Progress

تحصیلی

    68     

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد

Stanford Achievement Test

تحصیلی

    69     

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد (پيشرفته)

Stanford Achievement Test(Advanced Level)

تحصیلی

    70     

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد (متوسط)

Stanford Achievement Test (Intermediate Level)

تحصیلی

 71     

آزمون تبدیل اعداد به علامات

Digit-Symbol Test

استعداد

 72     

آزمون تبديل شخصيت

Le Test De Metamorphoses

شخصيت

    73     

آزمون تجديد نظر شده و منبع کنترل

 

شخصيت

    74     

آزمون تحمل ناکامي

ERTO

شخصيت

 75     

آزمون تداعي آزاد کنت – روزانف

Kent-Rosanoff Free Association Test

شخصيت

 76     

آزمون ترسيم آدمك گوديناف

Goodenough-Harris Drawing Test

هوش

 77     

آزمون تشخيص استعداد

Differential Aptitude Test

شغلی

 78     

آزمون تشخيص استعداد استدلال انتزاعي

Differential Aptitude Test

شغلی

 79     

آزمون تشخيص استعداد استدلال كلامي و توانايي عددي

Differential Aptitude Test

شغلی

 80     

آزمون تشخيص استعداد روابط فضائي

Differential Aptitude Test

شغلی

 81     

آزمون تشخيص استعداد سرعت و دقت كار دفتري

Differential Aptitude Test

شغلی

 82     

آزمون تشخيص استعداد مكانيكي

Differential Aptitude Test

شغلی

 83     

آزمون تشخيص نارساخواني

Test De L'Alouette

تحصیلی

 84     

آزمون تشکیل مفاهیم ذهنی هانفمن-کاسانین

Kasanin-Honfmann

استعداد

    85     

آزمون تصویر تن فیشر

 

شخصيت

 86     

آزمون تصويري هوش

Pictorial Test of Intelligence

هوش

 87     

آزمون تطبیق اشکال و لغات

Test De Vocabularies En Images

استعداد

 88     

آزمون تفكر گلشين شيرر

Goldstien-Scheere Test

هوش

 89     

آزمون تکمیل تصاویر هیلی

Healy Pictorial Completion Test

استعداد

 90     

آزمون تكميل تصاوير

 

هوش

 91     

آزمون تكميل تصاوير هيلي

Healy Pictorial Completion II

هوش

 92     

آزمون تن شناسی

Test de Schema Corporal

استعداد

 93     

آزمون تنظيم كار حركتي پرين (ابزاري)

Perrin Motor Coordination Test

شغلی

 94     

آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون

Otis- Lennon Mental Ability Test

استعداد

 95     

آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون

Otis- Lennon Mental Ability Test

استعداد

 96     

آزمون توانایی ذهنی اوتیس لینون(مقدماتی 1و2)

Otis- Lennon Mental Ability Test

استعداد

 97     

آزمون توانش های نخستین: استعداد عددی

Aptitudes Mentales Primaries

استعداد

 98     

آزمون توانش های نخستین: استعداد فضایی

Test De Aptitudes Mentals Primaries

استعداد

 99     

آزمون توانشهاي نخستين

Primary Mental Abilities (PMA)

هوش

100   

آزمون ثبات ماده

Conserempf Feature Profile Test

استعداد

101   

آزمون جام معلومات

Wide Range Achievement Test

تحصیلی

102   

آزمون جملات ناتمام استين

 

شخصيت

103   

آزمون جملات نيمه تمام ساکس

 

شخصيت

104   

آزمون جمله هاي ناتمام راتر

 

شخصيت

105   

آزمون جهت گیری زندگی

Life Orientation Test (LOT)

شخصيت

106   

آزمون چند وجهي استعداد

The Multi Aptitude Test

هوش

107   

آزمون چهار عمل اصلي

Arithmetic

تحصیلی

108   

آزمون حافظه بصری کیم کاراد

 

استعداد

109   

آزمون حافظه بینایی بنتون (بازآزمایی بینایی)

Visual Retention Test

شخصيت

110   

آزمون حافظه طراحی

Memory-For-Designs Test

استعداد

111   

آزمون حافظه کلامی و عددی

 

استعداد

112   

آزمون حسي و حرکتي نگرش رواني

Le Psycho diagnostic Myo kinetique

شخصيت

  113   

آزمون خط كشي ويپل(ابزاري)

Wimple Tracing Board

شغلی

114   

آزمون خلاقیت عابدی

 

استعداد

115   

آزمون خواندن ديويس

Davis Reading

تحصیلی

116   

آزمون خودپنداشت بک

Beck self-concept Test (BSCT)

شخصيت

117   

آزمون خودیاری اعتیاد

 

شخصيت

118   

آزمون د- 48 (دومینوها)

Test D-48

استعداد

119   

آزمون د-70

Test D-70

استعداد

120   

آزمون داستانهاي مصور سيموندز

Symonds Picture Story Test

شخصيت

121   

آزمون دستور گیری

Test  Des Consigns

استعداد

122   

آزمون دسته بندي کارت ويسکانسين

Wisconsin Card Sorting Test

شخصيت

123   

آزمون راهنماي سازگاري بريستول

The Bristol Social-Adjustment

شخصيت

124   

آزمون رشد ادراک بصری

Developmental Test of visual Perception

استعداد

125   

آزمون رشد عمومی

P.I.P Developmental Charts

استعداد

126   

آزمون رشد گزل

Gesell Developmental Schedule

هوش

127   

آزمون رشد میل استون

Checklist of Developmental Milestones

استعداد

  128   

آزمون رضایت شغلی

Job Descriptive Index (JDI)

شغلی

129   

آزمون رضايت شغلي

 

شغلی

130   

آزمون روابط عاطفي

The Object Relation Technique

شخصيت

131   

آزمون روابط فضائي مينه سوتا(ابزاري)

Minnesota Spatial Relations Test

شغلی

132   

آزمون روابط مكانيكي

Mechanical Comprehension

شغلی

  133   

آزمون روشاخ

Rorschach Test

شخصيت

  134   

آزمون ریون پیشرفته

Advanced Progressive Matrices

استعداد

135   

آزمون زوندي

Szondi Test

شخصيت

136   

آزمون سازگاري خانوادگي

Family Adjustment Test

شخصيت

137   

آزمون سازگاري گردي

Grady adjustment Battery

شخصيت

138   

آزمون سازندگی سه بعدی

Test de Praxie Constructive

استعداد

139   

آزمون سرعت كار دستي مينه سوتا (ابزاري)

Minnesota Rate of Manipulation Test

شغلی

140   

آزمون سرعت كاردستي ويپل(ابزاري)

Wimple Tapping Bound

شغلی

141   

آزمون سنجش ظرفیت یادگیری

Dominion Group test of Learning Capacity

استعداد

142   

آزمون سنجش ظرفیت یادگیری

Dominion Group test of Learning Capacity

استعداد

143   

آزمون سوگن

Seguin-Godard

هوش

144   

آزمون سيگوئن

Seguin-Goddard Formbord

هوش

145   

آزمون شخصیت خلاق(مخصوص مدیران)

The Creative Personality Test

استعداد

146   

آزمون شخصيت نوع AوB

 

شخصيت

147   

آزمون شخصيتي بايچمن

 

شخصيت

  148   

آزمون شخصيتي کرنل (فرم2N  )

 

شخصيت

  149   

آزمون شخصيتي نئو

NEO

شخصيت

  150   

آزمون شخصيتي وودورث

 

شخصيت

151   

آزمون شفاهی هوش

Non-Readers Intelligence Test

استعداد

152   

آزمون طبقه بندی عمومی ارتش

Army General Classification Test

هوش

153   

آزمون طبقه بندی وسمن

Wes man Personnel Classification Test

هوش

  154   

آزمون عزت نفس آيزنک

 

شخصيت

155   

آزمون عزت نفس کوپر اسميت

 

شخصيت

156   

آزمون غیرکلامی طبقه بندی روانی

Test Non-Verbal de Classification

استعداد

157   

آزمون فرافکني زولگير

Test Zulliger

شخصيت

158   

آزمون فرايندهاي علمي

Processes of Science Test

تحصیلی

159   

آزمون فلاناگن براي طبقه بندي استعدادها

SRA Flanagan Aptitude Classification Test

شغلی

160   

آزمون فهم متون

Test De Comprehension De Testes

تحصیلی

161   

آزمون فهم متون منچستر

Manchester Reading Comprehension

تحصیلی

162   

آزمون قصه سازي از روي تصوير

Make a Picture Story Test

شخصيت

163   

آزمون قضاوت هنری میر

The Meier Art Test

استعداد

164   

آزمون کاليفرنيا جهت سنجش قابليت اجتماعي کودکان

California Preschool Social

Competency Scale

شخصيت

  165   

آزمون کلامی طبقه بندی روانی

Test verbal De Classification General

استعداد

166   

آزمون کمرويي

 

شخصيت

167   

آزمون کوتاه کنت برای سنجش هوش کلی

Kent Series Emergency Scale

هوش

168   

آزمون كوتاه توانائي آموزشي

Short Test of Educational Ability

تحصیلی

169   

آزمون گروهي استعداد تحصيلي

Batterie D'Aptitudes Collective

تحصیلی

170   

آزمون گشتالت حرکتي بندر

Bender Motor Gestalt Test

شخصيت

171   

آزمون گودیناف هریس

Good enough Draw-A-Man Test

استعداد

172   

آزمون گيره مفتولي‌(ابزاري)

Test des Agraphes

شغلی

173   

آزمون مدرج حساب و رياضي

Graded Arithmetic-Mathematics

تحصیلی

174   

آزمون مراحل هوشي حسي وحركتي

Les Etapes De L'Intelligence

هوش

175   

آزمون معانی لغات

Test De vocabularies

استعداد

176   

آزمون معيار زبان فرانسه

Standardized French Vocabulary(Grammar)  Test

تحصیلی

177   

آزمون معيار نورتمبرلاند

Northumberland Standardize Test

تحصیلی

178   

آزمون مفهوم احتمالات

Notions

استعداد

179   

آزمون مقایسه حروف و اعداد

Test De Collationnement

استعداد

180   

آزمون مکعبهای کوهس

Test Des Cubes de Kohs

استعداد

  181   

آزمون مكانيكي

Purred Mechanical Adaptability Test

شغلی

182   

آزمون مكعبهاي نوكس

Knox Cube Test

هوش

183   

آزمون موزائيك ژيل

 

هوش

  184   

آزمون مهارتهای بینایی-حرکتی

Morrison F.Gardner

شغلی

  185   

آزمون مهارتهاي اوليه آيوا

Iowa Test of Basic Skills

تحصیلی

186   

آزمون مهارتهاي علمي استنفورد

Stanford Test of Academic Skills

تحصیلی

187   

آزمون مینه سوتا برای تشخیص افتراقی ناگویایی

Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia Talents

استعداد

188   

آزمون ميله نشاني اكنور (ابزاري)

O'Connor Tweezers Dexterity Test

شغلی

189   

آزمون ميله نشاني پوردو(ابزاري)

Purdue Pey-Board

شغلی

190   

آزمون ميله نشاني دستي اكنور (ابزاري)

O'Conner Finger Dexterity Test

شغلی

191   

آزمون ميله نشاني گروود (ابزاري)

Grooved Pey-Board

شغلی

192   

آزمون ناکامي رزنوايک

Test de Frustration de Rosenzwig

شخصيت

  193   

آزمون نگرش به تغذیه (EAT-26)

The Eating Attitudes Test

شخصيت

194   

آزمون نهايي جامع

Comprehensive Final Examination form J

تحصیلی

195   

آزمون نیمرخ ناکس-کمف

Knox-Kempf Feature Profile Test

استعداد

196   

آزمون ويگوتسکي

Vigotsky Test (Concept Formation Test)

شخصيت

197 

آزمون هاي مختصر توانايي منشيگري

Short Test of Clerical Ability

شغلی

198

آزمون هريس براي اندازه گيري مهارت يك جانبه

The Harris Test of Lateral Dominance

شغلی

  199 

آزمون هوش

Oral-Verbal Intelligence Test

استعداد

200

آزمون هوش الکساندر

Alexander Passalong Tesg

استعداد

201 

آزمون هوش دانشيل

Dane shill Intelligence Test

هوش

202 

آزمون هوش سانتوچي (4الي6ساله)

 

هوش

203 

آزمون هوش کارلتون

The Carlton Intelligence Test No.1, No.2

هوش

204   

آزمون هوش کلی

Moray House Picture

استعداد

205   

آزمون هوش کلی کتل

Test D'Intelligence De R.B.Cattell

استعداد

206   

آزمون هوش هيجاني (20سئوالي)

 

هوش

207   

آزمون هوش هيجاني (90سئوالي)

 

هوش

208   

آزمون هوش هيجاني بارون

Baron Emotional Quotient Inventory Youth Version

هوش

209   

آزمون هيجان خواهي زاکرمن

 

شخصيت

210   

آزمونهای پروتئوس

Porteus Test-Vineland Revision

استعداد

211   

آزمونهاي اطلاعات در مشاغل صنعتي

Cooperative Industrial Arts

شغلی

212   

آزمونهاي مدرج پيشرفت آموزشي

Sequential Test of Educational

تحصیلی

  213   

آزمون گرده های محسوس

Matrix Concrete

استعداد

 

 ب - پ

 ابتدای صفحه

   1      

بررسي ارزشها (آلپورت، ورنون و ليندزي)

Study of Values

شخصيت

      2      

پرسشنامه 16 عاملي شخصيت (فارسي)

16 Personality factor Questionnaire

شخصيت

   3      

پرسشنامه ابعاد طبايع ثرانديک

Thorndike Dimensions of Temperament

شخصيت

   4      

پرسشنامه ابعاد هویت

Aspect of Identity Questioner

شخصيت

   5      

پرسشنامه اخلاق گروهي

Group Cohesiveness

شخصيت

   6      

پرسشنامه ارزشهاي شخصي

 

شخصيت

   7      

پرسشنامه استرس

 

شخصيت

   8      

پرسشنامه استرس ادراک شده

Perceived Stress Scale

شخصيت

   9      

پرسشنامه استرس شغلی

Health & Safety Executive’s (HSE)

شغلی

 10     

پرسشنامه استرس شغلی اسیپو

Osipow’s Job Stress

شغلی

 11     

پرسشنامه استرس هری

Hari’s Stress Inventory

شخصيت

 12     

پرسشنامه استفاده بهينه از وقت

 

شخصيت

 13     

پرسشنامه اضطراب سخنرانی

The Speech Anxiety Thoughts Inventory (SATI)

شخصيت

 14     

پرسشنامه اعتقاد به خرافات

To Believe at Extravagant

شخصيت

 15     

پرسشنامه افسردگی گلدبرگ

Goldberg Depression Scale

شخصيت

 16     

پرسشنامه افسردگي بک (BDI)

Beck Depression Inventory

شخصيت

 17     

پرسشنامه امیدواری اشنایدر

Hope Scale

شخصيت

 18     

پرسشنامه انگیزش درونی

Intrinsic Motivation Inventory

شخصيت

 19     

پرسشنامه ايمني وعدم ايمني

Security-Insecurity Inventory

شخصيت

 20     

پرسشنامه بازخورد درباره توسعه صنعتي

Attitudes Toward Industrialization

شخصيت

 21     

پرسشنامه باور هراس گرینبرگ

The Panic Belief Inventory

شخصيت

 22     

پرسشنامه باورهای وسواسی

Obsessive Belives Questionnair (OBQ)

شخصيت

 23     

پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت کودکان و نوجوانان

Strengh and Difficulties Questionnaire (SDQ)

شخصيت

 24     

پرسشنامه بيماريهاي شخصيت

Personality and Personal Illness Questionnaires

شخصيت

 25     

پرسشنامه پذيرش اجتماعي

 

شخصيت

 26     

پرسشنامه پرخاشگری

AGQ

شخصيت

 27     

پرسشنامه پيش بيني شغلي

Vocational Planning Inventory

شغلی

    28     

پرسشنامه ترس

FCL

شخصيت

 29     

پرسشنامه تشخیص اختلالات مرتبط با اضطراب کودکان

The Screen For Child Anxiety Related Emotional Disorders Scale (SCARED)

شخصيت

 30     

پرسشنامه تشخيص هيجان و احساسات

 

شخصيت

 31     

پرسشنامه تصويري بررسي ارزشها

Pictorial Study of Values

شخصيت

 32     

پرسشنامه تصويري خودسنجي

Pictographic Self Rating Scale

شخصيت

 33     

پرسشنامه جديد آيزنک(نوجوانان)

The New Junior Maudsly Inventory

شخصيت

 34     

پرسشنامه جو ورزشی

The Sport Climate Questionnaire(SCQ)

شخصيت

 35     

پرسشنامه چندوجهي شخصيت مينه سوتا (MMPI)

Minnesota Multiphase Personality Inventory

شخصيت

 36     

پرسشنامه حالتهای فراشناختی

State Metacognitive Inventory

استعداد

 37     

پرسشنامه خشم اسپيلبرگر

STAXI-2

شخصيت

 38     

پرسشنامه خشم کودکان و نوجوانان

Children’s Inventory of Anger

شخصيت

 39     

پرسشنامه خلاقیت

CREE

استعداد

 40     

پرسشنامه خود بيمارانگاري

 

شخصيت

 41     

پرسشنامه خودپنداره

SCQ

شخصيت

 42     

پرسشنامه خودشناسي

 

شخصيت

 43     

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی

Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A)

تحصیلی

 44     

پرسشنامه خودگردانی تمرین ورزشی

Exercise Self-Regulation Questionnaire

استعداد

    45     

پرسشنامه دانشگاهي سازگاري تحصيلي

College Inventory of Academic Adjustment

شخصيت

 46     

پرسشنامه درونگرائي و برونگرائي

 

شخصيت

 47     

پرسشنامه راهبردهای خودانگیخته برای یادگیری

MSLQ

استعداد

    48     

پرسشنامه راهنماي نيازهاي دانش آموزان دبيرستاني

GNI

شخصيت

 49     

پرسشنامه راهنمايي افراد براي موقعيتهاي استرس زا

Coping Inventory for Stressful Situation

شخصيت

 50     

پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ

Herzberg Job Satisfaction Questionnaire

شغلی

 51     

پرسشنامه رضايت زناشوئي

Enrich

شخصيت

 52     

پرسشنامه رغبت دانش آموز

What I Like to Do?

شخصيت

    53     

پرسشنامه رغبتهاي شغلي ادينبورد

The APU occupational Inventory

شخصيت

    54     

پرسشنامه رفتاری راتر کودکان (فرم والدین و معلم)

Rutter’s Behavior Scale for Children

شخصيت

 55     

پرسشنامه روان شناختي کاليفرنيا

California Psychological Inventory

شخصيت

    56     

پرسشنامه روان شناسي رانندگي

 

شخصيت

 57     

پرسشنامه رویکردهای مطالعه (دانش آموزان)

The Approaches to Study Inventory

استعداد

    58     

پرسشنامه سازگاري

Compatibility

شخصيت

    59     

پرسشنامه سازگاري ازدواج فرم الف و ب

 

شخصيت

    60     

پرسشنامه سازگاري بٍل

The Adjustment inventory (by Bell)

شخصيت

    61     

پرسشنامه سازگاري دانش آموزان دبيرستاني

AISS

شخصيت

 62     

پرسشنامه سبکهای یادگیری(ILS)

Inventory Learning Styles

استعداد

 63     

پرسشنامه سلامت عمومي

GHQ

شخصيت

    64     

پرسشنامه سنجش نگرشهای مذهبی (اسلام شیعی)

Religion Assessment Questionnaire

شخصيت

 65     

پرسشنامه سنخ نمای مایرز-بریگز(تیپ های شخصیت)

Myers-Bringgs Type Indicator(MBTI)

شخصيت

 66     

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

Oxford happiness Inventory

شخصيت

 67     

پرسشنامه شجاعت

 

شخصيت

 68     

پرسشنامه شخصيت برنروتر

The Personality Inventory

شخصيت

 69     

پرسشنامه شخصيتي آيزنک – بزرگسال

The Eysenck personality Inventory (EPI)

شخصيت

 70     

پرسشنامه شخصيتي آيزنک(کودکان وبزرگسالان)(فرم 48سوالي کوتاه شده)

Eysenck Personallity Questionaire

شخصيت

    71     

پرسشنامه شخصيتي آيزنک-عقب ماندگان ذهني

The Eysenck-Withers

شخصيت

    72     

پرسشنامه شخصيتي آيزنک-کودکان

Junior Eysenck Personality (JEPI)

شخصيت

    73     

پرسشنامه شخصيتي چند جنبه اي برن رويتر

 

شخصيت

    74     

پرسشنامه شخصيتي روان نژندي

KNPI

شخصيت

 75     

پرسشنامه شخصيتي مودزلي

The Eysenck-Withers

شخصيت

 76     

پرسشنامه شکيبايي

 

شخصيت

    77     

پرسشنامه شناخت و داوري نسبت به مردم

 

شخصيت

 78     

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری

 

استعداد

 79     

پرسشنامه عادتهای مطالعه

 

استعداد

 80     

پرسشنامه علاقه به ماديات

Interest in Material Things

شخصيت

 81     

پرسشنامه علاقه تحصيلي

School Interest Inventory

تحصیلی

 82     

پرسشنامه علاقه ترستون

Thurston Interest Schedule

شخصيت

    83     

پرسشنامه علاقه حرفه اي کودر

Kuder Occupational Interest Survey

شخصيت

    84     

پرسشنامه علاقه شخصي ادوارد

Edwards Personal Preference Schedule

شخصيت

 85     

پرسشنامه علاقه شغلي استرانگ

Strong Vocational Interest Blank

شخصيت

 86     

پرسشنامه علاقه شغلي برنارد

Brainard Occupational Preference

شخصيت

    87     

پرسشنامه علاقه شغلي کودر

Kuder Preference Record Vocational

شخصيت

 88     

پرسشنامه علاقه شغلي مينه سوتا

Minnesota Vocational Interest Inventory

شخصيت

    89     

پرسشنامه علاقه عمومي کودر

Kuder E.General Interest Survey

شخصيت

    90     

پرسشنامه علاقه کودر

Kuder Preference Record

شخصيت

 91     

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

 

شغلی

 92     

پرسشنامه فرسودگي شغلي گلدارد

Geldard Burnout Inventory (GBI)

شغلی

 93     

پرسشنامه قدرت تخيل

 

شخصيت

    94     

پرسشنامه قدرت رهبري

 

شخصيت

 95     

پرسشنامه قدرت ريسک

 

شخصيت

 96     

پرسشنامه قضاوت اخلاقی کودکان

 

استعداد

 97     

پرسشنامه کنترل خشم

 

شخصيت

 98     

پرسشنامه کیفیت خواب(PSQI)

Pittsburg Sleep Quality Index

شخصيت

 99     

پرسشنامه کيفيت زندگي

Quality of life Questionnaire

شخصيت

100   

پرسشنامه محبوبيت

 

شخصيت

  101   

پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه

The Classroom and School Community Inventory

تحصیلی

102   

پرسشنامه مسائل آموزشي

Questa 1 & 11

تحصیلی

  103   

پرسشنامه مشاوره اي مينه سوتا

Minnesota Counseling Inventory

شخصيت

104   

پرسشنامه مقياس عشق

 

شخصيت

105   

پرسشنامه مکانیسم های دفاعی

 

شخصيت

106   

پرسشنامه مهارتهای هشیاری فراگیر کنتاکی

Kentucky Inventory Of Mindfulness Skill (KIMS)

شخصيت

  107   

پرسشنامه مينه سوتا براي مطالعه بازخورد آموزگاران

Minnesota Teacher Attitude Inventory

شخصيت

108   

پرسشنامه نقش جنسیتی بم

Ben Sex-Role Inventory

شخصيت

109   

پرسشنامه نگرش فرزند به والدین

 

شخصيت

110   

پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت (شیفر)

CAS

استعداد

  111   

پرسشنامه و نمودار شخصي گوردون

Gordon Personal Profile & Gordon Persona Inventory

شخصيت

  112   

پرسشنامه وابستگی به نیکوتین (سیگار)فاگرستروم

Measuring Nicotine Dependence

شخصيت

  113   

پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی

Maudsley Obsessive-Compulsive Inventory

شخصيت

114   

پرسشنامه وسواس فکری-عملی ییل براون

Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale(Y-Bocs)

شخصيت

115   

پرسشنامه وسواس مذهبی

PIOS

شخصيت

116   

پرسشنامه هوش اجتماعی

Social Intelligence Questionnaire

هوش

117   

پرسشنامه هوشیاری فرایبورگ

Freiburg Mind Fulness Inventory (FMI)

شخصيت

118   

پرسشناه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن(MARSI)

The Metacognitive Awareness of Strategies Inventory(MARSI)

استعداد

 

ت

 ابتدای صفحه

 

   1      

تجسم میخهای حرکتی

Representation des courbes Micaniques

استعداد

   2      

تشخيص ابعاد ADHD جوانان

Conner's Adult ADHD Rating Scales (CAARS)

شخصيت

   3      

تصاوير فرافکن پيکفورد

Pick ford Projective Pictures

شخصيت

   4      

تفکر انتقادي واتسون

Watson-Glaser Critical Thinking

شخصيت

 

ج - چ - ح

 ابتدای صفحه

 

      1      

جعبه معمای هیلی

Healy-Fernald Puzzle Box

استعداد

   2      

چک ليست بهداشت رواني

MHC

شخصيت

      3      

چک ليست خلاقيت جانسون

 

شخصيت

   4      

حافظه اشکال

Memoir Des Figures Complex

استعداد

   5      

حافظه تصویر شکلی (آندره ری-کپی و بازپدیدآوری اشکال هندسی پیچیده)

Test De Copie D'une Figure Complex

استعداد

 

د - ر- ز

 ابتدای صفحه

 

   1      

دستگاه ترسیم وارونه ویپل

Wipple Mirror Drawing Apparatus

استعداد

   2      

دستگاه تنظیم کارتها

Card Sorting Box

استعداد

   3      

دستگاه سنجش استعداد ادراکی-حرکتی

Rotary Pursuit Apparatus Test

استعداد

   4      

دستگاه یادگیری یرکیس

Yerkes Multiple Choice Apparatus

استعداد

   5      

دستور آزمایش ناگویایی

Examining for Aphasia

استعداد

   6      

راهنماي رغبت سنج تحصيلي-شغلي

Holland Questionnaire

شخصيت

   7      

روابط بين رفتار و سيستم عصبي

Tower of London Drexel University (TOLDX)

شخصيت

   8      

ریون رنگی(فرم کودکان)

Colored Progressive Matrices

استعداد

   9      

ریون فرم 2(بزرگسالان)

Standard Progressive Matrices

استعداد

 10     

زمینه یابی ارزشهای ادواری شوارتز

Schwartz values Survey

شخصيت

 11     

زمینه یابی ارزشهای ادواری شوارتز

Schwartz values survey

شخصيت

 

س- ش

 ابتدای صفحه

 

   1      

سلامت مفاهیم

Concept Mastery Test

استعداد

      2      

سنجش ابعاد اصلي اضطراب نوجوانان

Multidimensional Anxiety Scale of Children (MASC)

شخصيت

   3      

سنجش استعداد شغلي

Daily Vocation al Tests

شغلی

   4      

سنجش استعداد مكانيكي اورورك

O'Rourke Mechanical Aptitude

شغلی

      5      

سنجش آمادگي خواندن

The Harrison-Strule Reading Readiness Profiles

تحصیلی

   6      

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (I)

تحصیلی

   7      

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (II)

تحصیلی

      8      

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (III)

تحصیلی

      9      

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (IIII)

تحصیلی

 10     

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (IIII)

تحصیلی

 11     

سنجش توانائيهاي شناختي

Cognitive Abilities Test Primary Batteries (Form 1)

هوش

 12     

سنجش توانائيهاي شناختي

Cognitive Abilities Test Primary Batteries (Form 2)

هوش

 13     

سنجش خصوصيات شخصي براساس کار

Orpheus

شخصيت

 14     

سنجش خلاقیت تورنس

Torrance Test of Creative Thinking

استعداد

 15     

سنجش سردردهاي تنشي

Tension Headache

شغلی

    16     

سنجش علاقه شغلي با طيف وسيع

Wide Range Interest-Opinion Test

تحصیلی

 17     

سنجش عمل هوشمندانه (آزمون تاكتيك ويسلر)

The Whistler Strategy Test

هوش

    18     

سنجش وضع محيطي دانشگاهها

College & University Environment Scales

تحصیلی

 19     

سنجش هوش كلي ارتور

The Arthur Adaptation of the Leiter

هوش

 20     

سیستم سنجش استعدادها

Lei stung spruf System

استعداد

 21     

شاخص روابط خانوادگي

Family Relations Indicator

شخصيت

 

ط - ل

 ابتدای صفحه

 

   1      

طراحی با شبکه

Stencil Design Test

استعداد

   2      

فهرست اختلال استرس پس از ضربه

The Post traumatic Stress Disorder Checklist (PCL)

شخصيت

   3      

فهرست گرایش به قدرت

 

شخصيت

   4      

فهرست مسايل موني

Mooney problem Checklist

شخصيت

   5      

فهرست مشاغل گوردون

Gordon Occupational Check list

شغلی

   6      

گرده ها

Matrices

استعداد

   7      

گزارشنامه رشد روانی

Quick Screening Scale of Mental Development

استعداد

   8      

لرزه نگار (ابزاري)

Thermograph (Luria)

شغلی

 

م

 ابتدای صفحه

 

   1      

ماز انگشتی پروتئوس

Porteus Finger Maze

استعداد

      2      

ماز فاستر

Foster Maze BLA

استعداد

   3      

ماز مدادی

Pencil Maze

استعداد

   4      

مازهای انگشتی میلس

Miles High Relief Finger Mazes

استعداد

   5      

مجموعه آزمون شناختي تشخيصي كي

Cognitive Diagnostic Battery (Stanley R.Kay)

هوش

   6      

معمای هرمی شکل

Pyramid Puzzle

استعداد

   7      

مقیاس اضطراب امتحان ساراسون

Sarason Test Anxiety Scale

شخصيت

      8      

مقیاس اضطراب بک

Beck Anxiety Inventory

شخصيت

   9      

مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (نسخه والدین وکودک)

Spence Children’s Anxiety Scale

شخصيت

 10     

مقیاس اضطراب مرگ

Death-Related Anxiety Scale

شخصيت

    11     

مقیاس اضطراب ورزشی

Soirt Anxiety Scale

شخصيت

 12     

مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس

The Depression Anxiety Stress Scale (DASS)

شخصيت

 13     

مقیاس انگیزه تائید

AMS

استعداد

 14     

مقیاس بلوغ عاطفی

EMS

استعداد

 15     

مقیاس تنهایی آشر(کودکان)

The Lonelilness Scale

شخصيت

 16     

مقیاس جهت گیری اسناد عمومی

General Causality Orientation Scale (GCOS)

شخصيت

 17     

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

Alport Religious Context Scale

شخصيت

 18     

مقیاس حافظه وکسلر

Wechsler Memory scale

استعداد

    19     

مقیاس حل مشکل خانواده

Family Problem Solving Scale

شخصيت

 20     

مقیاس خلق و خوی مالهوترا

 

استعداد

 21     

مقیاس خودکنترلی

Self-Control Scale

شخصيت

 22     

مقیاس راهبردهای مقابله ای نوجوانان

Children’s Inventory of Anger

شخصيت

    23     

مقیاس سنجش ادراک خویشتن

SMSP

استعداد

 24     

مقیاس سنجش ادراک خویشتن

SMSP

استعداد