بانک ازمونهای روانشناختی ---> آزمونهای تحصیلی

نام آزمون به فارسی

نام آزمون به انگليسی

زبان

گروه سنی

هدف

اعتبار و روایی

کد

آزمون خواندن ديويس

Davis Reading

انگلیسی

دبیرستان و دانشگاه

سنجش درک متون و سرعت خواندن

خارجی

M-1

آزمون فهم متون منچستر

Manchester Reading Comprehension

انگلیسی

دبیرستان

استعداد خواندن و درک متون

خارجی

M-2

آزمون استعداد مكانيكي و رياضي منچستر

Manchester Mechanical Arithmetic

انگلیسی

دبیرستان

استعداد مکانیکی و ریاضی

خارجی

M-3

آزمون ارزيابي پايه هفتم

Seven Plus Assessment

انگلیسی

کودکان

استعداد ذهنی و میزان پیشرفت

خارجی

M-4

آزمون مدرج حساب و رياضي

Graded Arithmetic-Mathematics

انگلیسی

7-21 سال

سنجش استعداد ریاضی

خارجی

M-5

آزمون جامع معلومات

Wide Range Achievement Test

انگلیسی

کودک و بزرگسال

خواندن، املا و حساب

خارجی

M-6

 

آزمون معيار نورتمبرلاند

Northumberland Standardize Test

 

انگلیسی

10- 12 سال

هوش و معلومات

خارجی

M-7

 

آزمون معيار زبان  فرانسه

Standardized French Vocabulary(Grammar)  Test

انگلیسی

11-17 سال

سنجش خزانه لغات
سنجش دستور زبان فرانسه

خارجی

M-8

آزمون نهايي جامع

Comprehensive Final Examination form J

انگلیسی

دبیرستان

سنجش معلومات زیست شناسی

خارجی

M-9

آزمون فرايندهاي علمي

Processes of Science Test

انگلیسی

دبیرستان

درک اصول و روشهای علمی

خارجی

M-10

آزمون چهار عمل اصلي

Arithmetic

فارسی

بزرگسال

مهارت آموزش چهار عمل اصلی

ایرانی

M-11

آزمون فهم متون

Test De Comprehension De Testes

انگلیسی

بزرگسالان

آزمون درک متون

خارجی

M-12

آزمون استعداد دانشگاهي

Cooperative Academic Ability Test

انگلیسی

بزرگسالان

سنجش  معلومات علمی و مدرسه ای

خارجی

M-13

 

آزمونهاي مدرج پيشرفت آموزشي

 

Sequential Test of Educational

 

انگلیسی

چهارم دبستان

پیشرفت تحصیلی

خارجی

M-14

آزمون كوتاه توانائي آموزشي

Short Test of Educational Ability

انگلیسی

کودکستان تا دبیرستان

سنجش استعداد تحصیلی

خارجی

M-15

سنجش وضع محيطي دانشگاهها

College & University Environment Scales

انگلیسی

دانشجویان

سنجش وضع محیطی دانشگاههها

خارجی

M-16

پرسشنامه مسائل آموزشي

Questa 1 & 11

انگلیسی

دبیرستان

بررسی مسایل موجود در مدرسه

خارجی

M-17

آزمون گروهي استعداد تحصيلي

Batterie D'Aptitudes Collective

انگلیسی

 

 

خارجی

M-18

آزمون پيشرفت تحصيلي

Test De Maturate Scalaire

انگلیسی

 

 

خارجی

M-19

آزمون تشخيص نارساخواني

Test De L'Alouette

انگلیسی

 

 

خارجی

M-20

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد

Stanford Achievement Test

انگلیسی

اول تا چهارم دبستان

سنجش یادگیری

خارجی

M-21

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد (متوسط)

Stanford Achievement Test (Intermediate Level)

انگلیسی

چهارم تا ششم دبستان

سنجش یادگیری

خارجی

M-22

آزمون پيشرفت تحصيلي استنفورد (پيشرفته)

Stanford Achievement Test(Advanced Level)

انگلیسی

هفتم تا نهم

سنجش یادگیری

خارجی

M-23

آزمون مهارتهاي علمي استنفورد

Stanford Test of Academic Skills

انگلیسی

8-10 سال

خواندن زبان انگلیسی و ریاضی

خارجی

M-24

آزمون مهارتهاي اوليه آيوا

Iowa Test of Basic Skills

انگلیسی

اول تا هشتم

مهارتهای موثر در یادگیری و پیشرفت تحصیلی

خارجی

M-25

آزمون پيشرفت تحصيلي

Test of Academic Progress

انگلیسی

نهم تا دوازدهم

سنجش پیشرفت تحصیلی

خارجی

M-26

پرسشنامه علاقه تحصيلي

School Interest Inventory

انگلیسی

 

 

خارجی

M-27

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (I)

انگلیسی

اول تا چهارم ابتدایی

سنجش پیشرفت تحصیلی

خارجی

M-28

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (II)

انگلیسی

پنجم تا هشتم

سنجش پیشرفت تحصیلی

خارجی

M-29

ارزيابي مباني تحصيلي بزرگسالان

Adult Basic Learning Examination Level (III)

 

انگلیسی

نهم تا دوازدهم

سنجش پیشرفت تحصیلی

خارجی

M-30

آزمون استعداد رياضي

Graded Arithmetic-Mathematics Test

انگلیسی

7-18 سال

ارزشیابی استعداد کودکان عقب مانده ذهنی

خارجی

M-31

آزمون استعداد عددي

Basic Number Screening Test

 

انگلیسی

7-12 سال

درک اصول زیربنایی سیستم اعداد

خارجی

M-32

آزمون پيش بيني موفقيت در هندسه

Orleans-Hanna Geometry Prognosis Test

انگلیسی

هفتم تا نهم

پیش بینی موفقیت دانش آموز در درس هندسه دبیرستان

خارجی

M-33

آزمون پيش بيني موفقيت در جبر

Orleans-Hanna Algebra  Prognosis Test

انگلیسی

هشتم تا یازدهم

موفقیت در نخستین سال آموختن جبر

خارجی

M-34

سنجش آمادگي خواندن

The Harrison-Strule Reading Readiness Profiles

انگلیسی

کودکستان و اول دبستان

سنجش مهارتها و آمادگیهای خواندن

خارجی

M-35

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (I)

انگلیسی

اول و دوم دبستان

درک مفاهیم و دانش

خارجی

M-36

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (II)

انگلیسی

دوم و سوم

پیشرفت در کسب دانش

خارجی

M-37

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (III)

انگلیسی

سوم و چهارم

سنجش آنچه وواقعا در مدرسه تدریس می شود

خارجی

M-38

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (IIII)

انگلیسی

پنجم و ششم

کسب مهارتها و دانش

خارجی

M-39

سنجش پيشرفت تحصيلي

Metropolitan Achievement Test (IIII)

انگلیسی

هفتم تا نهم

سنجش مهارتهای کسب شده

خارجی

M-40

سنجش علاقه شغلي با طيف وسيع

Wide Range Interest-Opinion Test

انگلیسی

دبیرستان و بزرگسال

علاقه در حوزه های مختلف

خارجی

M-41

انطباق و هنجاريابي ازمون رياضيات ايران كي مت

 

فارسی

دانش آموز

معلومات ریاضی

ایرانی

M-42

آزمون آمادگي تحصيلي متروپالتين

Metropolitan Readiness Tests

فارسی

6سال

آمادگیهای بدو ورود به مدرسه

ایرانی

M-43

 

آزمون اضطراب امتحان

 

 

فارسی

دانش آموز

سنجش اضطراب امتحان

ایرانی

M-44

پرسشنامه محیط کلاس و مدرسه

The Classroom and School Community Inventory

فارسی

دانش اموز

سنجش احساسات دانش آموز نسبت به محیط کلاس و مدرسه

ایرانی

M-45

پرسشنامه خودگردانی تحصیلی

Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A)

فارسی

12-18 سال

سنجش میزان خودنظم دهی تحصیلی

خارجی

M-46

آزمون خواندن و نارسا خوانی(نما)

Reading & Dyslexia Test

فارسی

سن رشد و سالهای آغاز یادگیری

ارزیابی مشکلات خواندن و نارساخوانی

ایرانی

M-47

پرسشنامه سطح محیط مدرسه

SLEQ

فارسی

معلمان

سنجش ادراک معلم ها از محیط تدریس

ندارد

M-48