کتابخانه موسسه کتابخانه موسسه

کتابخانه موسسه روانشناسی دانشگاه تهران در سال 1342 با هدف پشتیبانی از مطالعات در رشته‌ روانشناسی تأسیس گردید. اولین کتابهای این کتابخانه به صورت اهدای کتابخانه شخصی دکتر مهدی جلالی و جمع‌آوری کتابهایی در زمینه روانشناسی از کتابخانه مرکزی تهیه گردید. ازآن سال تاکنون تلاشهایی برای گسترش این کتابخانه انجام گرفته که منابع کتابخانه را در امروز به 30 هزار جلد کتاب ومجله بالغ گردیده استاین کتابخانه دارای 16500 جلد کتاب انگلیسی و 13500 جلد کتاب فارسی می‌باشد. تعداد مجلات انگلیسی در این کتابخانه نزدیک 240 عنوان می‌باشد که قدیمی‌ترین آنها عبارتند از : , psychological Bulletin, psychological Reports , psychological Abstracts  و حدود 45 عنوان مجله فارسی از جمله اندیشه و رفتار ، فصلنامه روانشناسان ایرانی، فصلنامه روانشناسی و...
بخشهای کتابخانه عبارتند از:

  1. خدمات فنی
  2. مرجع
  3. مجلات
  4. امانت و مجهز به امکانات در شبکه رایانه‌ای  اوراکل و سیستم وایرلس.

اطلاع رسانی پوشش بانکهای اطلاعاتی  psycho list, psych-info و منابع الکترونیکی اطلاعات علمی

تارنمای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران